Видях пътищата му и ще го изцеля; и ще го водя, и ще възвърна утехата на него, и на онези, които го жалят.                                                                                               Исая 57:18

Дванадесетте излязоха и проповядваха, че човеците трябва да се покаят. И изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с масло, и ги изцеляваха.

                                                                                                                                

Марк 6:12-13

Бог е Канара, сигурна защита! Тези, които се уповават на истинното Слово и Му се доверяват, трябва да виждат чудеса. Той каза! Затова сърцето ми рискува да се радва, да бъде смело, да не допуска да се натъжава.                                                     Филип Спита