Ханс фон Лендорф казва: Господи, ела в тъмнината на нашето сърце с пълнотата на Твоята светлина! Завистта, страхът, бедата и болката да не закрият истината, която дори в дълбоката нощ прави живота на човека прекрасен!