Изобилно снабдяване

И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ, Който желае благоденствие на слугата Си. – ПСАЛМ 35:27

Има още нещо, което Господ ми каза по време на видението през февруари 1959. То не беше само за моя полза, но и за твоя.
Той каза: ”Ако се научиш да следваш това вътрешно свидетелство във всички области на живота ти, Аз ще те направя богат. Аз искам да те напътствам във всичките сфери на живота ти – както финансовата, така и духовната. Не съм против, децата ми да бъдат богати. Против съм това да бъдат алчни.” (Някои хора мислят, че Господ се интересува само от духовния им живот, а Той се интересува от всичко, от което се интересуваме ние.)
Господ направи точно това, което каза, че ще направи – Той ме направи богат. Милионер ли съм? Не, не това означава думата “богат”. “Богат” означава пълно снабдяване. Това стана, понеже се научих да следвам водителството на Святия Дух – това водителство достигаше до мен чрез вътрешното свидетелство.
Бог ще направи богат и теб, ако се научиш да слушаш вътрешното свидетелство! Исус ми каза във видение: “Сега иди и научи людете Ми, как да бъдат водени от Духа Ми.”

Изповед: Духът на Бога ме води във всички сфери на живота ми. Той ме води в духа за духовните неща и за финансовата област. И аз слушам вътрешното свидетелство.

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин