Колиформи и ешерихия коли е открила Регионалната здравна инспекция в питеен водоизточник в село Ярджиловци, при извършвания ежедневен мониторинг. На кмета на Ярджиловци е връчено предписание за предприемане на съответните мерки, за да отговаря питейната вода на изискванията на Наредба №9. В два питейни водоизточника в село Ребро, Брезнишко- в центъра и в частен дом също са открити колиформи и ешерихия коли. В частен дом в село Садовик е констатирано наличие на колиформи и ешерихия коли. Находка на коли форми и ешерихия коли е констатирана в питейни водоизточници в селата Дълга Лука и Углярци.

В тази връзка РЗИ е издала предписания  на „В и К”-Перник за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейните води в с. Ребро, с. Садовик, с. Дълга лука и с. Углярци.

Здравната инспекция е изследвала и 5 проби от питейната вода  от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг. Мониторингът показва, че  не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели  3 от пробите. Във водата от обществена чешма в село Бобораци са открити колиформи. В с. Вукан – с. Дълга лука, във водата от обществена чешма на разклона за с. Стайчовци, също са открити колиформи. Такива са констатирани и във водата от обществена чешма с. Байкалско.

По тази причина, на кметовете на общините Радомир и Трън също са връчени предписания за предприемане на мерки за отстраняването на отклоненията в качеството на питейната вода в тези населени места.

Силвия ГРИГОРОВА

1 коментар

  1. това са долни клевети на платените поддръжници на мината. водата в трънско е чиста като момина сълза, даже кишкилова я продава бутилирана по Ница и всичките европейски курорти

Comments are closed.