Без ученици останаха „Сътрудник в среден и малък бизнес“ в Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление – Дупница и „Електротехник“ в Професионалната гимназия в Бобов дол.

Празни останаха 288 места в Кюстендилско за ученици след осми клас. Такава е равносметката на Регионалното управление на образованието  след второто класиране за прием на ученици след завършено основно образование. Без ученици и нулев интерес остават шест паралелки засега  Това са паралелката „Шивачество“, задочна форма в Професионалната гимназия по лека промишленост – Кюстендил, специалността „Работник в озеленяването“ в Професионалната гимназия по селско стопанство – Кюстендил, две паралелки „Техник на компютърни системи“ и „Електрически инсталации“ в Професионалната техническа гимназия „Джон Атанасов“ в Кюстендил, специалност „Сътрудник в среден и малък бизнес“ в Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление – Дупница и „Електротехник“ в Професионалната гимназия в Бобов дол.

Даниела Митова