„Две неща ще ви причинят болка, за да бъдете съборени. Няма да имате лесен живот и ще бъдете критикувани заради Исус и вярата ви, света ще ви мрази и преследва. И второто е, че дяволът иска да ви даде комплекс за малоценност. Той ще ви внушава, че вие не означавате нищо за Бог и неговото царство, за хората не означавате нищо. Помнете думите на Христа: „Вие сте солта на тази земя!“ Солта има запазваща сила. Ние запазваме тази земя, този град…Ще ви преследват, ще ви съдят, но помнете, вие сте нужни на този свят. Това каза Христос. Каза още, че вярващите са светлината на този свят. Не забравяйте! Исус ви обича и в житейските бури е с вас. затова ще бъдете повече от победители над всеки проблем.“

Джон Остин

Библията продължава в същата тематика на последните дни. Матей 7:24  „И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил (какво?) къщата си на канара; 25. и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща (Библията казва за човека); но тя не падна, защото бе основана на канара“.

Какво казва Библията, че ще се устреми върху тази къща? Казва „дъжд, придойдоха реките, духнаха ветровете“ и тази къща (подчертайте думата „къща“), тази къща има три главни приложения. 1) Къщата представлява църквата. 2) Къщата представлява семейството ни и членовете на семейството. 3) Къщата представлява нас като личности. Кое е онова, което ще връхлети църквата, семействата ни и дори нас самите? Казва се: дъждовете, реките и ветровете. Тези трите съставляват бурята. Това е бурята на изпитанията, бурята на преследванията. Стих 25 казва, че трябва да бъдем намерени приковани и здраво основани (на какво?) на канарата. А на кого в първичен смисъл е символ канарата? – Амин, канарата е символ на Христос. 1 Кор. 10:4 потвърждава това. И, ако погледнете на дъжда, водите на реките и ветровете, които съставляват тази буря, тази буквална буря, която връхлита по тази буквална къща, с това Библията ни казва, че идва друга буря. Това е духовна буря – буря на изпитания, буря на преследвания, буря, която ще бие по изповядващите се за християни в тези последни дни, а след това и върху целия свят. Това е голяма буря! Какво е бурята? Но ще устоят и ще се спасят разумните!