Приемането на документи за саниране на нови блокове е спряно. Това става ясно от издадена на 21 юли т.г. специална заповед на кмета на общината д-р Вяра Церовска. Причината е, че в писмо на министъра на регионалното развитие Николай Нанков до кметовете на всички общини в България се казва да се преустанови приемането на документи за саниране. Според министъра наличният финансов ресурс по програмата е за 2022 блока, с които вече са сключени договори. Друг финансов ресурс към този момент няма и затова да бъде преустановен приемът на документи за саниране от общините, включително и нашата. „Обръщам внимание, че към настоящия момент се извършва анализ на програмата. В контекста на цялостната жилищна политика обновяването на жилищния фонд е една от най-важните и широкомащабни цели. По-нататъшното подпомагане на изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради може да бъде извършвано при различни правила и условия на финансиране, за които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще ви информира своевременно“, казва в писмото си до кмета на Перник и останалите кметове министър Николай Нанков.

Във връзка с това писмо кметът на Перник Вяра Церовска е издала въпросната забранителна заповед.

Към момента 44 блока в Перник ще бъдат санирани по програмата на правителството, а още 66 са подали документи в община Перник.

Любомира ПЕЛОВА