Илчо Кюркчийски

Бизнесменът Илчо Кюркчийски от Сапарева баня ще бъде глобен 10 000 лв. за продажба на бензин, който не отговаря на изискванията за качество, съобщават от Районния съд в Дупница. Санкцията отнася „Тимит-5” ЕООД, чийто управител е Кюркчийски, а бензиностанцията е на ул. ”Св. Иван Рилски” в Сапарева баня, става ясно от решението на магистратите. Съдия Ели Скоклева потвърждава наказателно постановление от 19.10.2016 г., издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – гр. София, с което за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) на „Тимит-5” е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Кюстендилския административен съд.

Ели Скоклева

 

Управителят Кюркчийски е обжалвал наказателното постановление, направил е оплаквания за незаконосъобразност с молба то да бъде отменено. Изложил е доводи за допуснати нарушение на процесуалните правила, както и че нарушението не е извършено. От агенцията на свой ред са оспорили жалбата, излагайки доводи за законосъобразност на атакуваното наказателно постановление.

Вземайки предвид събраните по делото доказателства – показанията на актосъставителя, свидетеля по акта и писмените такива, съдът приема за установен факта, че е налице нарушение:

Дружеството жалбоподател осъществява търговска дейност – продажба на течни горива, в бензиностанцията на изхода на курорта към пътя Дупница – Самоков. Нарушението е установено при проверка на длъжностни лица от ДАМТН на 25.07.2016г. в обекта. От бензиноколонка №1 били взети контролна и арбитражна проба от гориво за дизелови двигатели, за което е съставен протокол №С-0089/25.07.2016г. Това гориво било доставено от „Лукойл България” ЕООД и се разпространява с декларация за съответствие от 29.06.2016 г.

В стационарна изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ДАМТН било извършено изпитване на контролната проба, иззета от обекта на дружеството, и издаден протокол за изпитване, въз основа на който е извършена експертиза и съставен констативен протокол за съответствие на течното гориво с изискванията за качество. Установено е, че бензинът не съотвества на изискванията за качество по показателя „Пламенна температура”, тъй като при изпитването бил получен резултат от 41,5 градуса по Целзий, при минимум от 55 градуса.

Констатацията на база представените от дружеството писмени доказателства за доставеното гориво и съдебно-химическата експертиза е, че евентуалната причина за по-ниската пламенна температура на дизеловото гориво може да се дължи на сместването му с бензин при доставката. Въпреки че това са хипотези, неподкрепени от безспорни доказателства, без значение за причината, довела до несъответствието, по закон отговорността на дружеството като краен разпространител да разпространява качествени течни горива остава.

От съдебното решение става ясно още, че от представените 2 товарителници проверяващите установили, че на 18.07.2016 г. с един и същи товарен автомобил на обекта са доставени дизелово гориво и бензин. Съдебно-химическата експертиза пък е установила, че смесването на дизеловото гориво с бензин води до намаляване на пламенната температура на първото.

Мария ПЕТРОВА