Лятното училище даде възможност на докторантите от Югозападния университет “Неофит Рилски” да обменят опит и идеи със свои колеги от други страни.

 

Радослава Топалска, Мария Младенова и Янко Руменов, докторанти във Факултета по педагогика на ЮЗУ “Неофит Рилски”, участваха в лятно училище за докторанти, което се проведе в университета “Йоханес Кеплер” в Линц, Австрия. Те бяха единствените български представители в лятната школа, която събра над 60 докторанти от Швейцария, Австрия, Белгия, Холандия, Румъния, Португалия, Ирландия, Унгария, Турция, Чехия, Великобритания и др.

В рамките на петдневното обучение международно признати лектори от Университета в Утрехт, Университета в Глазгоу, Университета в Хамбург, Университета в Порто запознаха младите учени с методите и методологията на образователните изследвания. Докторантите представиха резултатите от дисертационните си трудове, които са получили до момента.