Областният управител на София – област Илиан Тодоров, който е председател на Асоциацията по ВиК, събра на заседание управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София Никола Нитов, главния инженер на ВиК – София област, инж. Итова и екипа на областната администрация.

На проведено извънредно заседание на общото събрание на членовете на Асоциацията по ВиК беше гласувано и в крайна сметка се прие решение за определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2018г., съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.