Над 6000 пространствени кубически метра дърва за огрев, от които 5000 куб. метра широколистни, има готовност да предостави на местното население държавното лесничейство „Осогово” за новия отоплителен сезон. Това стана ясно на среща, в която участваха кметове и кметски наместници на населени места от община Кюстендил, както и представители на областната дирекция на МВР-Кюстендил, регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Гранична полиция и експерти по горите в общината. Опазването на горите, целогодишното снабдяване на местното население с дърва и недопускане на напрежение през есента бяха основните теми в разговорите. След 15 август т.г. ще бъдат готови графиците по землища и оттогава започва издаването на позволителните за сеч на желаещите сами да си добият дърва по одобрените списъци от кметовете, каза шефът на „ДЛС Осогово” инж. Емилия Иванова. Тарифите остават същите както досега – 20,56 лв. за куб. метър широколистна и 9,75 лв. за кубик иглолистна дървесина. Представителите на местната власт поставиха въпроси, свързани с поддържането на горските и общинските автомобилни пътища, по които се транспортира дървесината. От страна на „ДЛС Осогово” е поет ангажимент за осигуряване на добра проходимост на пътищата в държавните горски територии, които обаче се ползват и от частни собственици на гори.

На срещата, преминала при голяма активност, беше отбелязано доброто сътрудничество и взаимодействие между всички институции, ангажирани с опазването на горските територии, казаха организаторите.

Снимка: Емилия Иванова