Алексиев не каза истината, че нотариалните актове на ГПК „Наркооп” – Радомир, за собственост на недвижими имоти по давностно владение са за периода 2000-2001 г., а не преди това.

Имам десет спечелени дела, по които общината има да получава суми от 70 000 лева ведно с лихвите върху тези суми

Кметът на Радомир Пламен Алексиев излъга няколко пъти в предаване на журналистката Люба Кулезич по повод мои сигнали за различни закононарушения и присвояване на имоти – частна общинска собственост. Освен това твърди, че съм губила дела, което не е истина. Кметът Пламен Алексиев заяви, че кооперацията е строила търговски обекти върху общински имоти ГПК „Наркооп” – Радомир, но защо тогава няма учредено право на строеж върху чужд имот?, алармира адвокат Благойка Божкова в писмо до в. „Вяра”. Ето какво твърди тя в него: „Един ден получих телефонно обаждане от жена, която ми се представи, че е част от екипа на Люба Кулезич от телевизия BIT. Каза ми, че две жени – майка и дъщеря, са отишли в офиса на предаването „Честно казано” на Люба Кулезич, предали са й мои материали, в които давам информация за закононарушения в община Радомир, т.е. присвояване на общинска собственост от ГПК ”Наркооп” – Радомир, с председател Стефан Велинов чрез снабдяване с нотариални актове по давностно владение чрез обстоятелствена проверка, а не по §26 от Закона за кооперациите, съгласно който кооперациите, които са притежавали преди национализацията имоти или са построили такива, следва да си ги възстановят по съдебен ред (в съда). Искам да поясня, че по-голяма част от недвижимите имоти (обекти) са построени след 09.09.1944 година и са социалистическа собственост. За снабдяването с нотариален акт чрез обстоятелствена проверка се заверява в общината молба-декларация, тъй като молителят, в конкретния случай ГПК ”Наркооп” – Радомир, не притежава документи за собственост и строителни книжа. Кметът Пламен Алексиев заяви, че кооперацията е строила търговски обекти върху общински имоти, но защо тогава няма учредено право на строеж върху чужд имот? От удостоверение № 64/58 на Пернишкия окръжен съд, фирмено отделение, е видно, че кооперацията е вписана за първи път по фирмено дело № 64/1958 година с председател Йордан Зафиров Тонев с определение на народния съдия от 08.08.1958 година. При направена проверка в Радомирския районен съд и Пернишкия окръжен съд не се намира никакъв документ, който да установява, че кооперацията е съществувала преди тази дата, а кметът заяви (излъга), че тя съществува от 115 години. Уговорихме си среща със сътрудника на BIT. Бях приятно изненадана, когато видях млад човек, който се беше запознал с предоставените й материали. Самата сътрудничка на Люба Кулезич ми каза, че материалът е много голям по обем, засегнати са много хора на местно ниво и нагоре и ме попита не ме ли е страх да се занимавам с тези проблеми. Погледнах я в очите и й казах, че не се страхувам. Тя сподели, че при един от разследващите случаи е била заплашена и се е уплашила. Тъй като бях ангажирана за една седмица, се уговорихме да се видим след това и да участвам на живо в предаването. Целта ми беше да се даде гласност на изнесените факти и същите да стигнат лично до главния прокурор Сотир Цацаров. Вътрешното ми убеждение е, четейки прокурорските постановления по моите материали, че на всички нива се прикриват престъпленията, като закононарушенията не се отричат, а просто се приема, че се касае за гражданскоправни и административноправни въпроси. Първото постановление за отказ да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка №2525/2012 година по описа на Пернишката окръжна прокуратура бе скрито от кмета в продължение на шест месеца. Един ден, явно не му издържаха нервите, ми заяви да не се занимавам повече, тъй като „всички засегнати лица са се оправили в прокуратурата”. Аз, като юрист с дългогодишен професионален опит, мога да кажа, че издаването на документ с невярно съдържание е престъпление, а всички нотариални актове са издадени с такива документи. Показанията на всички общински служители, издавали документи с невярно съдържание, се ползват за оневиняване на виновните лица, вместо да бъдат обект на разследване. В моя сигнал, подаден до главния прокурор, са посочени директно имената на всички прокурори – от районна прокуратура до зам. главен прокурор, кметове, областни управители, народни представители, министър. През втората седмица не можах да установя връзка със сътрудника Александра Сотирова, макар че телефонът даваше свободно (впоследствие разбрах, че е била болна). Разбирайки това, майката и дъщерята отново отишли в офиса на предаването и с мен се свърза друг сътрудник.

На живо в предаването ми бе зададен въпросът: „Защо Ваш главен герой в момента е кметът на Радомир Пламен Алексиев? Повод да чуя неговото име станаха две жени, които вие също защитавате”. Пояснявам, че в подадените от мен сигнали не е посочен само настоящият кмет на община Радомир, а и всички кметове от 1989 година, включително и посочените по-горе лица. Моят отговор бе, че от 2006 година се запознавам с различни документи за закононарушения в община Радомир, т.е. присвояване на общинска собственост, на земи, но уточнявам, и на търговски обекти, които са бивша социалистическа собственост и които съгласно Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост следваше да бъдат актувани като такива. Тъй като много от кметовете в общините не успяха да актуват тези имоти, се наложи мораториум – забрана за придобиване по давностно владение на държавни и общински имоти. Това обаче се оказа, че не се спазва, т.е по време на мораториум ГПК „Наркооп” – Радомир, с председател Стефан Велинов се снабдява за недвижими имоти (търговски обекти) – общинска собственост, с нотариални актове по давностно владение чрез обстоятелствена проверка и трима души свидетели – бивши и настоящи служители в кооперацията.

Следващият въпрос, който ми бе зададен от водещата, е: „Стефан Велинов Ви е нещо като обобщаваща фигура, обобщаващ образ. Той е успял въпреки мораториума, шеф на някакъв си „Наркооп”, изглежда доста дребно, доста маргинално, се снабдява с нотариални актове за над 20 имота…” След предаването в града имаше добър отзвук само защото бе засегнат кметът на общината и гражданите споделяха, че водещата не ми е позволявала да отговарям на зададените ми въпроси чрез прекъсвания. Аз не бях доволна от предаването и вече за себе си бях категорична, че повече няма да участвам в него. Бях изненадана, когато на 19.07.2017 година с мен се свърза Георги Налбантов от екипа на Люба Кулезич и ми каза, че на 20.07.2017 година в предаването ”Честно казано” ще бъде кметът на община Радомир Пламен Алексиев с право на отговор и ме помоли да му изпратя конкретни въпроси, което и направих. През деня в града се коментираше, че кметът няма да отиде в предаването, тъй като няма да посмее. С интерес наблюдавахме предаването на 24.07.2017 година и още в началото се разбра, че му е осигурен медиен комфорт и свобода (време) на отговор. Ще поясня защо. На въпрос на водещата има ли имотна мафия в града, отговорът на кмета на Радомир Пламен Алексиев е: „Действията на госпожа Божкова внушават липса на уважение към институциите, въпросните сделки са от 2000 година, тогава нямаше мораториум върху земите, тези сделки са станали с решението на Общинския съвет, а аз съм станал кмет на Радомир през 2011 година“. За разлика от кмета на Радомир, аз уважавам всички институции в страната, докато той със своите действия демонстрира незачитане на същите. Например: Не „признава” РУ – Радомир, тъй като на поисканите от полицейските служители писмени документи и отговори по изпратени им прокурорски преписки за проверка не отговаря или бави отговора, завоалира го, както и поисканите документи с месеци. В свои обяснения по подадени от него сигнали до прокуратурата впоследствие заявява, че няма претенции по поставените от самия него въпроси, което не прави впечатление на прокурорите. За него не е проблем да издаде под един и същи номер с една и съща дата две заповеди за различни дейности и различни терени, да сключи договор, преди да започне процедура по ЗОП. И това е възможно, тъй като аз мисля, че има политически и прокурорски чадър, включително и от депутати на ГЕРБ.

Що се касае до прокурорска преписка № 2525/2012 година, същата не е приключена, а в момента е в Главна прокуратура, а именно тази преписка следваше да бъде в основата на предаването.

В тази преписка са посочени всички присвоени от ГПК ”Наркооп” – Радомир, недвижими имоти, отказите на прокурорите да образуват досъдебни производства, които не отричат закононарушенията, но препращат към предявяване на граждански искове, тъй като се касае според тях за гражданскоправни и административноправни отношения. Наблюдавайки сроковете за произнасяне от момента на получаването на жалбите, ми дава основание да твърдя, че е налице отказ от правосъдие. Обективно невъзможно е материал с такъв голям обем (четири тома) да се прочете за една седмица, а не ли да се анализират задълбочено и прецизно фактите и обстоятелствата, изнесени в него, както и да се направят аргументирани правни изводи. Това се случи, след като Пламен Алексиев ме извика в кабинета си и ми заяви, че министър Ангел Найденов му казал да спре със сигналите, тъй като в противен случай няма да даде на града казармите. Според мен причините са други и са описани в сигнала ми. Защо нито един прокурор не пожела да се разбере къде са парите, получени от продажбите на присвоените недвижими имоти, като по това време по думите на член-кооператори същите са били без заплати и осигуровки, а кооперацията на загуба?

Кметът Пламен Алексиев не каза истината, че нотариалните актове на ГПК ”Наркооп” – Радомир, за собственост на недвижими имоти по давностно владение чрез обстоятелствена проверка – 22 бр., са за периода 2000-2001 година, а не преди това. Що се отнася до мораториума, то той не е след 2000 година – както твърди той, а от 1996 година с публикуването на ЗДС и ЗОС до 31.12.2014 година.

Твърдението му, че общински имоти са продадени на ГПК ”Наркооп” – Радомир, през 2000-2002 година с решение на Общинския съвет, завоалират нещата и не дават отговор на поставените въпроси. По време на неговото управление на общината бяха извършени повече сделки (измами), отколкото всички извършени до този момент, макар че за всички сделки го предупреждавах, че ще се извърши закононарушение, но отговор не получавах, а само една ехидна усмивка. За тези сделки аз разбирах от общински служители, които идваха при мен тайно. Искането бе за възстановяването на тези общински имоти, които са придобити неправомерно по давностно владение, а продажбите им, макар и не по негово време, са били неизгодна сделка за общината, тъй като недвижимите имоти са продадени на кооперацията по данъчна оценка, а след това се препродават за в пъти повече. (Не пиша точните числа, за да не ви обременявам). По това време са присвоява и ресторант „Чайка”, находящ се в градския парк, по време на висящ съдебен спор относно собствеността на част от парка между община Радомир и д-р Георги Димитров. Това става с участието на двамата общински съветници – Стефан Велинов и Олга Йорданова. В този момент Стефан Велинов е председател на ГПК ”Наркооп” – Радомир, общински съветник и председател на постоянната комисия към Общинския съвет „Обществен ред, законност, местно самоуправление и общинска собственост”. След по-малко от година Стефан Велинов продава този недвижим имот на фирмата на общинския съветник Олга Йорданова – ЕТ ”ОЛГА ЙОРДАНОВА-НОВИТА”. Съпругът на бившия общински съветник Олга Йорданова в момента е зам.-председател на Общински съвет – Радомир, а всъщност е осъждан и все още не е реабилитиран.

Кметът Пламен Алексиев заяви в предаването, че ГПК ”Наркооп” – Радомир, разполага с писмени документи, че е собственик на сградите, построени в общински имоти, и кооперацията е собственик по силата на §26 от Закона за кооперациите. Услужливо кметът забрави, че във връзка с искане на Стефан Велинов до народния представител по това време Ненко Темелков и до областния управител на Перник Иван Димитров за съдействие за деактуване на общински парцели и предоставянето им на кооперацията е даден отказ, тъй като „в преписката не се съдържат доказателства, че кооперацията е построила сградите със свои средства, както повелява законът, и няма скици, че кооперацията е собственик на имотите”. В подкрепа се цитира разпоредбата на чл.26 от Закона за кооперациите. В отказа е посочено и, че ”към настоящият момент за парцелите са съставени актове за частна общинска собственост, които са констативни и не пораждат действие, ако кооперацията докаже с документи, че е собственик на земята или на прилежаща площ, тогава ще се деактуват”, след което се цитира разпоредбата на чл.64, ал.2 от Закона за държавната собственост. За такива имоти Стефан Велинов се снабдява с нотариални актове за собственост по давностно владение чрез обстоятелствена проверка. Кметът премълча и факта, че друга част от недвижимите имоти са подарени на ГПК ”Наркооп” – Радомир, от длъжностни лица от общинската администрация като прилежащи терени въпреки писменото становище на арх. Мария Стоянчева, а именно: „Искам още веднъж да отбележа, че всички цитирани сгради са със статут по §16 от ЗУТ, което не ги прави законни за определяне на прилежащ терен. Доказателства относно факта, че са построени със собствени средства не са представени, а документите за собственост са по давностно владение.

Относно твърдението му в предаването защо въпросът за обезщетенията за наемоподобен доход тенденциозно до неговото встъпване като кмет не е поставян и на други кметове и са загубени средства за общината поради 5-г. давност, заявявам, че този въпрос аз съм го поставяла със заявление и до предшественика му Красимир Борисов, който дословно ми отговори: „Със Стефан Велинов не мога да се разправям”. Нека Пламен Алексиев да не забравя ”услужливо”, че в последния му сигнал до прокуратурата поставяше въпроса да се търси наказателна отговорност от предишния кмет за безстопанственост, но впоследствие се отказа, (не както заяви в предаването, че това са вътрешнопартийни взаимоотношения, които следва да си ги решават сами), а прокуратурата не намери престъпление в това, а прие, че се касае за гражданскоправни отношения без да има предвид настъпилите вреди на общината в резултат на определени действия/бездействия на длъжностни лица.

Поредната лъжа на кмета Пламен Алексиев е, че губя делата, но си получавам хонорарите. Нямам загубено дело, заведено от община Радомир срещу ГПК “Наркооп“ – Радомир, или други лица. Както казах в предаването, имам десет спечелени дела, по които общината има да получава суми от 70 000 лева ведно с лихвите върху тези суми. Не само поради отказ на съдействие, но и създаване на пречки при организиране на защитата от страна на Пламен Алексиев във връзка със заведените дела за собственост от името на общината аз подадох молби до председателя на Адвокатската колегия в Перник, до Окръжен съд – Перник и до самия Пламен Алексиев, че на основание чл.35 от Закона за адвокатурата се отказвам от защитата по три дела – гр.д.№ 791/2013 година, гр.д.№ 767/2013 година и по гр.д.№ 444/2014 година, които бяха уважени. Делата са довършени от главния юрисконсулт на общината Аделина Антова.

Пламен Алексиев не ме е викал в кабинета си, за да върна документи, предадени ми от него във връзка с водените от мен дела. Получих писмо, на което върнах отговор, че всички документи, с които съм разполагала, се намират в кориците на делата. Същият ми оттегли пълномощията (аз нямам сключен договор за правна помощ с общината и не зная за какво оттегляне става въпрос) с писмо от 24.09.2014 година, когато вече нямах дела, по които да участвам. След това, в началото на втория си мандат, отново дойде в кантората ми и ми подписа нови две пълномощни да проверя делата, по които си оттеглих пълномощните и се продължиха от главен юрисконсулт Антова, които са загубени.

Що се отнася до думите на Пламен Алексиев, че всички прехвърляния на земи са законни, а обвиненията на Божкова са неверни и тя си прави реклама на негов гръб, заявявам, че той не е лицето, което може да направи този извод и до го защити. Като юрист с 40-годишен непрекъснат трудов стаж в малък град като Радомир, не се нуждая от реклама. Относно снимката ми, аз не съм я предоставила на медиите. Тя е публикувана във вестник „Вяра” (не зная откъде е взета), тъй като единствено в-к “Вяра“ ми даде трибуна да дам гласност на закононарушенията в общината. Във връзка с изнесената от мен информация Пламен Алексиев подаде жалба срещу мен до Пернишката адвокатска колегия, прилагайки вестник „Вяра“ с моите публикации. Пернишката адвокатска колегия взе решение, че не са налице предпоставките на закона за образуване на дисциплинарно производство и ангажиране на дисциплинарната ми отговорност, тъй като съм изразила личната си гражданска позиция по обществено важни въпроси. Това решение бе потвърдено и от Висшия адвокатски съвет в София. Това ми дава основание да го съдя за злепоставяне.

Във връзка с твърдението на кмета Пламен Алексиев, че е прекратил договора за сметосъбирането, сметоизвозването и депониране на твърди битови отпадъци на територията на община Радомир, почистване на територии за обществено ползване и извозване на битови отпадъци до депата за складирането им, тъй като договорът бил неизгоден за общината и че е спечелил делото, по което се искало общината да заплати шест милиона лева, мога да кажа следното: Действително, договорът бе крайно неизгоден, подписан от предишния кмет Красимир Борисов, по който са сключвани допълнителни заробващи анекси, но всичко останало е лъжа. За да прекрати договора с тази фирма и да бъде предоставена дейността й на друга фирма, общината спира да плаща за периода от 31.01.2012 година до 30.11.2012 година под претекст, чу фирмата не изпълнява договорните си задължения. В същото време обаче създадената със заповед на кмета общинска комисия от пет члена с председател зам.-кмета Димитър Димитров издава ежемесечни протоколи, че след извършена проверка фирмата изпълнява добросъвестно поетите с договора задължения. В тази връзка имаше образувано търговско дело №1000/2012 година по описа на Пернишкия окръжен съд. То е заведено от „МЕС КО ММ5” ЕООД – гр. Перник, срещу община Радомир за изплащане на суми по неизплатени фактури, лихва и неустойка общо в размер на 4 723 172.96 лева. На първа инстанция общината е била представлявана от адвокатско дружество ”Иванов и Асенов” – гр. София, срещу изплатен адвокатски хонорар в размер на 113 896.15 лева без ДДС. Общината губи делото и е осъдена да заплати общо сумата 4 838 362.65 лева. Кметът Пламен Алексиев разговаря с мен във връзка с решението и аз му заявих, че е недопустимо съдът да присъжда едновременно лихви и неустойка, тъй като има утвърдена съдебна практика. Помоли ме да изготвя лично въззивната жалба против първоинстанционното решение и аз я изпратих на имейла му, която после той я е предал на упълномощените от него лица, която действително е залегнала във въззивната жалба на пълномощниците му, което може да се установи след необходимата справка в съда. Пред Софийския апелативен съд адвокатите на общината не се явяват. Явява се единствено кметът Пламен Алексиев, който поддържа въззивната жалба, направена въз основа на моя материал. Въззивната инстанция отменя обжалваното решение в частта относно неустойката и оставя в сила решението в останалата му част. Не пиша подробности относно делото и как впоследствие са източени още средства от общинската хазна във връзка с този случай от свои хора, но това е най-циничната лъжа, а именно, че общината е спечелила делото срещу „МЕС КО ММ5” ЕООД – гр. Перник, тъй като тя е осъдена да заплати на дружеството близо два милиона лева за сметка на данъкоплатците. Тази информация съм я изпратила на общинските съветници, но същите както обикновено мълчат.

Кметът Пламен Алексиев излъга и когато каза в предаването, че е живял в гр. Радомир, но не е работил в града. Същият е бил член на БКП от 24.03.1981 година, а преди това член на ДКМС от 1971 година, като е заемал всички постове. От 1978-1988 година е работил като настройчик и механик в ЗВПМА „Г. Попов” – Радомир. Завършил е ВИИ ”Карл Маркс” задочно. По думи на граждани и общински служители ползва цветист български език по коридорите на общината (но с повече данни няма да ви занимавам), но не мога да пропусна, че в личния формуляр на кадрите за БКП в графа 24 – „какви чужди езици владеете и как ги владеете” е посочил „руски и английски – чете и превежда с речник”. Що се отнася за успешния му мандат на кметуване гражданите на град Радомир знаят, че той е правил опити да се кандидатира и от други партии.

Що се отнася до кадастралния план и кадастралните карти на гр. Радомир, се направиха опити да се узаконят неправомерно придобитите недвижими имоти, но те са обект на разследване.

Удобно кметът на гр. Радомир „не си спомни” двете жени, обадили се в редакцията на телевизията за спрените им вода и електроенергия. В момента тези въпроси се решават в комисия на Народното събрание и се очаква проверка на място от три министерства (за това са уведомени потърпевшите).

След като изслушах предаването на „Честно казано” по телевизия BIT, в което на кмета Пламен Алексиев му бе дадено право на отговор, аз ще поискам незабавно право на реплика, за да го опровергая пред цялата аудитория на предаването с факти и документи.

Мога да бъда благодарна за тези две предавания на „Честно казано” по телевизия BIT, защото ще ползвам изнесената информация от кмета Пламен Алексиев, в която той косвено признава престъпленията, но не извършени от него, прикри такива, извършени по негово време, набеди ме, че съм го подвела, излъга, че аз съм отишла при него, а всъщност той поиска среща с мен чрез общинския съветник Иван Христов, след което често посещаваше кантората ми, донасяше ми документи, за завеждане на дело срещу него за клевета. Надявам се да се намери прокурор, който да доведе до знанието на главния прокурор изнесените материали, който да провери дали последният ми сигнал, адресиран до него, му е представен, или прокурор от ВКП Соларов изпълни заканата си, че всичко, получено от мен, ще бъде архивирано.

След като изслушах предаването на „Честно казано” по телевизия BIT, в което на кмета Пламен Алексиев му бе дадено право на отговор, аз ще поискам незабавно право на реплика, за да го опровергая пред цялата аудитория на предаването с факти и документи.