„Онзи, който е пълен с благодат и истина, има еднакви отношения към всички хора. Кажи на човека една хубава дума и повече не мисли. Как ще постъпи той, дали заслужава, това, не те интересува. Този човек не се е родил, за да те разбира. Никога не изисквайте от хората, с които дружите да бъдат като вас. Не настъпвайте никого. Нито с мисъл, нито с чувство, нито с постъпка. Ако се отнасяш зле с някой, ти пакостиш на себе си.
Когато неприятен за вас човек дойде, изтърпете го, та да олекне малко на Бога.
Всеки да контролира себе си. Да не обръща внимание на другите. Човек, който се занимава с чуждите погрешки, ще направи същите.
Никога не допускайте някой да се меси във вашата работа. Нито вие се месете в работата и свободата на другите.“

Автор: Богомила Михйлова по страниците на Дънов