Дамян Дамянов

 

Новият ловен сезон за прелетен дивеч – пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина, се открива тази събота – 12 август. Югозападното държавно предприятие пожелава „Наслука” на всички ловци и призовава към спазване на закона, морала и ловната етика.

За недопускане на инциденти и нарушения ЮЗДП призовава ловците от 28-те ловни сдружения в обхвата му към стриктно спазване на законовите разпоредби и следване на ловната етика и морал. Екипи от служители на ЮЗДП, Регионалните дирекции по горите и Служба „КОС” при МВР ще извършват съвместни проверки за спазване на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за оръжията и боеприпасите. Акцент в проверките тази година ще бъде забраната за използване на звуковъзпроизвеждащи устройства за привличане на дивеча. Предвидената глоба за това нарушение е от 600 до 2000 лв.

ЮЗДП припомня добре познатите на всеки ловец изисквания:

забранена е употребата на алкохол по време на лов; ловното оръжие е лично и не се предоставя на никого, дори на правоспособни ловци, то се носи в калъф и изпразнено при движение в населени места или извън тях до мястото на ловуването, не е позволено неговото сглобяване и зареждане на разстояние, по-малко от 200 метра от населено място.

Във връзка с повишения риск от пожари ловците трябва да са особено внимателни при боравене с огън. Паленето извън обозначените места може да предизвика горски пожари.