Стоян Божинов

 

Общинският съветник и председател на ВМРО в Петрич Стоян Божинов сигнализира Окръжна прокуратура – Благоевград за спешна проверка за застрояване на зелените площи пред комплекс „Рай” в кв. „Поляните”.

Димитър Бръчков

Той имал съмения за закононарушения при разпореждане с публична общинска собственост и настоява за независима експертиза. „Трябва да се установи статутът на имота в агенцията по кадастър в Благоевград без участието на общината. Трябва да се провери сключеният договор за ползване с фирмата – собственик на комплекс „Рай“, иска Божинов.

Р. Хаджиев

Съветниците на ВМРО в местния парламент са двама, вторият е Кирил Стойков. Те минаха в лагера на екскмета Вельо Илиев, когото бутнаха от власт заедно с ГЕРБ. Вельо Илиев напусна Общинския съвет, но там неговите хора са Стоян Василев Николов, Янко Симеонов Панев, Димитър Лазаров Пильоков и Росен Велев от Кулата.

Божинов даде пример с проверките, които текат в комплекс „Авалон”, като според него комплекс „Рай” също трябва да се провери обстойно. Според него има съмнения за неправомерно ползване на зелената площ – публична общинска собственост, отредена в плана за озеленяване пред комплекс „Рай“. По думите му в имота са изградени навеси, барове, детска площадка, цяло заведение на открито и др.

„Към настоящия момент имаме съмнения, че чрез изготвяне на документи с невярно съдържание след упражняване на натиск от страна на общински съветник Розалин Хаджиев, чиято собственост е комплекс „Рай”, са издадени удостоверения за търпимост от страна на главния архитект Владимир Митрев, превишил е правомощията си, а кметът не е изпълнил служебните си задължения, с което е нанесена щета на общината в особено големи размери“, твърди Божинов. „Имаме съмнения и за съставяне на документи с невярно съдържание от Владимир Митрев – главен архитект“, пише в уведомлението си Божинов, като изтъкна, че няма решение на Общински съвет за провеждане на търг или за разпореждане с поземления имот. Той изказва съмнения, че е сключен договор за ползване на имота под наем, като неправомерно предметът на договора е формулиран като „тротоарно право“, с което са нанесени щети за общината.