Собственикът на автошкола в Дупница Бойчо Георгиев си купи апетитен имот в съседното село Бистрица. Новата му придобивка представлява урегулиран поземлен имот с площ 4112 кв. м, ограден с ограда от бетонни колове и мрежа с метален портал; има изпълнена вертикална планировка – асфалтова настилка, ведно с построените сгради с хангар, депо, гараж, със ЗП 510 кв. м; сграда  – склад, складова база, със ЗП 332 кв. м; сграда с хангар, депо, гараж, със ЗП 277 кв. м; сграда с производствена, складова база, със ЗП 23 кв. м, по плана на стопанския двор на с. Бистрица. Имотът е закупен за 60 600 лв.