К. Стоилов, който е едноличен собственик на фирма, занимаваща се с производство на метални конструкции, е обвинен от Районна прокуратура по член 293 от Наказателния кодекс. Делото срещу Стоилов започва на 7 септември в разложкия съд. В периода юли 2011 г. до януари 2013-а, по силата на трудово правоотношение, във фирмата на длъжност „шлосер“ работил Борис П.

Поради нередовно изплащане и забава от страна на работодателя трудовото възнаграждение служителят предприел действия по прекратяване на договора. При напускането на Борис обвиняемият Стоилов не заплатил дължимите на него суми за минал период, а ощетеният служител завел гражданско дело. С окончателно съдебно решение, постановено в полза на работника, дружеството е било осъдено да изплати сума в общ размер на 8365 лева, в това число трудови възнаграждения, обезщетения, разноски по делото, ведно със законната лихва.

В едногодишен срок от влизане в сила на съдебното решение фирмата на Стоилов не извършила плащане. След като обвиняемият Стоилов не изплатил доброволно присъдените суми, било образувано изпълнително производство, като той отново не изплатил дължимото.