Кметът Котев: Ще създадем напълно нова среда след приключване на проекта

Кметът на община Сандански Кирил Котев започва строително-монтажните дейности за енергийно обновление на сградата на общинската администрация.

Кирил Котев (в средата)

Стойността на проекта е 487 593 лв. Кметът Кирил Котев и представител на фирма „Генов и Ко“ ЕООД подписаха договор за инженеринг на сградата през средата на м. март. т.г. Техническият ръководител Иван Иванов сподели:

„Задачата ни е нелека, но ние сме се доказали. Подизпълнители сме и сме от Сливен. Правим най-доброто, сградата на общината ще бъде тотално обновена. Няма трансформация във фасадата и вътрешността”. Строителният надзор е поет от „Сет инженеринг” ЕООД – София.

Целта на енергийното обновление е да се намали консумацията и разходите за енергия. Това ще подобри цялостно както работната среда, така и качеството на околната среда в града, подчерта кметът Котев. И добави: „В началото на моя мандат обещах да превърна нашия град и община в уютно и удобно място за живеене. Вярвам, че след приключване на проекта ще създадем не само нова среда, но и общ дом на общинската администразия и хората от Сандански“ – каза още Кирил Котев.

Дейностите, предвидени в договора, включват проектиране, строително-монтажни дейности, авторски надзор по проект BG16RFOP001-2.001-0076-C01 „Енергийна ефективност на административна сграда – общинска администрация Сандански, община Сандански“. Целта на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност в административната сграда на общинска администрация Сандански. Като специфични цели на проектното предложение са: достигане най-малко на клас на енергопотребление С; намаляване на разходите за енергия на обществените сгради; по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – намаляване на емисиите на парниковите газове; осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда и др.