Правилната молитва би била: „Господи, искам да ме изцелиш“, а не: „Нуждая се да ме изцелиш”

„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Помазаника Исус“ (Фил.4:6). Когато се молиш, не представяй пред Бог проблем или нужда, а искане за решението, за снабдяването; кажи Му какво желаеш”, съветва пастор Красимир Мирчев правилната молитва би била: „Господи, искам да ме изцелиш“, а не: „Нуждая се да ме изцелиш“. Божията воля за нас не е безпокойство, Божията воля е мир. Като покорни на Бога деца, ние не би трябвало да използваме думи като безпокойство, притеснение, мъчение, тормоз, мъка, за да изразяваме себе си или във възимоотношенията си. Зад тези думи стои страх, а Бог иска ние да сме свободни от страха – свобода, която идва чрез приемане на Божията любов: „В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта“ (1Йн. 4:18). Така че може да се молиш Бог да ти открие любовта Си, да я познаваш. И когато познаваш Неговата любов и живееш в любов, тя освобождава теб, освобождава и хората около теб.“