Съветници разрешиха добив и продажба на дървесина от общинската гора, засегната от корояд.
  • „Рила спорт” довършва водоема за питейна вода от р. Прав Искър, декларира изпълнителният директор Славейко Стайков
  • Местният парламент отряза директорката на ДГ „Св. Анна” за сформирането на маломерни яслени групи в Ресилово и Овчарци

Над 1530 куб. м дървесина ще бъдат добити и продадени с цел спасяване на общинската гора в Сапарева баня от върховия корояд, унищожаващ насажденията.

Кметът Калин Гелев и председателят на ОбС Иван Куйов (от дясно наляво)

Това стана ясно на септемврийското заседание на Общинския съвет (ОбС), който даде съгласие за ползването на дървесина от бял бор – стояща и лежаща маса, за санитарни и принудителни сечи по ценоразпис за физически лица, утвърден с решение на местния парламент от април миналата година. Съветниците дадоха картбланш на общинската управа да сключи договори с изпълнител без провеждането на открит конкурс с оглед овладяване процеса на съхнене в насажденията и подобряване санитарното състояние на общинските гори. Дървесината е в различни подотдели, намиращи се вляво от пътя за Самоков, в района на Валявица, манастира „Свети Стефан” и на още няколко места. Цената, на която населението ще може да купува, е 25 лв. за кубик строителна дървесина и дърва.

Иван Адвукатски (вляво) и Славейко Стайков

3 парцела частна общинска собственост, намиращи се в курортното селище Паничище, ще бъдат продадени, реши още местният парламент. Първият имот е с площ 1000 кв.м, намира се южно от писта „Бекяра” и наддаването за него на предстоящия публичен търг ще тръгва от 120 лв. без ДДС. Същата ще е и цената за наддаване за втория имот от 321 кв.м, докато наддаването за третия имот от 997 кв.м ще стартира от 130 лв. без ДДС.

ОбС разреши и отдаването под наем на 3 петна за поставяне на преместваеми обекти атракциони в района на Гейзера. Местата са от по 70 кв. м и ще бъдат дадени под наем за 3 години. Определена бе и началната тръжна цена –  7 лв./кв. м месечно.

Димитрина Малинина

Общинските съветници и присъстващите на сесията получиха уверение, че „Рила спорт” в най-скоро време ще пусне в експлоатация водоема за питейна вода, изграден в м. Черна скала на Паничище. Обещанието даде изпълнителният директор на „Рила спорт” Славейко Стайков, по настояване на Иван Адвукатски. Водоемът е на р. Прав Искър. Изграждането му започват „Рила спорт” като инвеститор, на който общината е предоставила своя собственост (терени), общината като контролиращ орган и строителна компания. Както писахме, след сигнал на Адвукатски ОбС излъчи временна комисия, която да  извърши проверка на водоема. Това бе реализирано, но подалият сигнала гражданин не бе доволен от отговора на комисията. А нейното становище бе, че обектът е в добро състояние и би могъл да се използва в бъдеще, ако при евентуални проби не покаже, че има дефекти и течове и бъде въведен в експлоатация.

От направените от Стайков разяснения се разбра, че обектът е бил започнат преди повече от 13-14 г. и не е завършен, тъй като към онзи момент от общината не е споменато за остра необходимост от вода от обекта. „10-11 г. не е работено на обекта, но водоемът е изпълнен съгласно проектите. Има 2 камери от по 2000 куб. м, с подпорна стена. Последващо действие по него е един акт 15 и да се постави ограда. Ние не сме се отказали. Не само обещаваме да пуснем водоема, но за това има и договор. Ние сме го написали”, обясни Стайков. Шефът на фирмата, която преди години изгради лифта до Седемте езера и държи хижите „Скакавица” и „Рилски езера”, допълни, че на водоема е правена неофициална проба и може да се направи нова, за да се види, че работи. Поясни още, че предстои и ограждане на обекта, което не е направено досега, за да се спестят допълнителни разходи на общината за охрана, видеонаблюдение и т.н.

Тежко за общинските съветници се оказа предложението на директорката на ДГ ”Св. Анна” в Сапарева баня Димитрина Малинина за утвърждаване съществуване на маломерни яслени групи в селата Ресилово и Овчарци, които са на нейно подчинение. Съгласно наредба на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена минималният норматив за сформиране на яслена група е 8 деца, а максималният – 18 деца. Към началото на предстоящата учебна година подадените заявления за записване в детска ясла в Ресилово са 2, а в Овчарци – 4 броя. И в двата случая броят на малчуганите е под минимума и за да съществуват групите, трябва да има решение на ОбС, който се задължава да осигури и финансирането на групите. „Получава се така, че на две деца има три лелки персонал. Когато децата се разболеят, няма никаква посещаемост, а ние ще трябва да плащаме заплати”, немеси се в разискванията кметът Калин Гелев. След доста умуване над казуса, гласуване и прегласуване предложението не бе прието и за първи път в двете села няма да има яслени групи