Свободните работни места в Югозапада – спасител и треньор по плуване търсят в Дупница

 

 

 

  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Благоевград  
 

 

 
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 28 места  
  1 Лекар трудова медицина Висше образование  
  1 Координатор прием студенти Висше образование, англ. и руски език  
  1 Лекар по професионални болести Висше образование  
  1 Лекар радиационна хигиена Висше образование  
  1 Лекар, ортопедия Висше образование  
  1 Лекар със специалност радиобиология Висше образование  
  1 Учител на деца с умствена изостаналост Висше образование  
  1 Ресурсен учител Висше образование  
  1 Специалист офертна дейност за търгове / изготвяне на обществени поръчки/ Висше образование  
  1 Учител по физическо възпитание и спорт /1/2 щат/ Висше образование, ФВС  
  2 Учители на група за целодневна организация на учебния ден Висше образование,НУП  
  1 Учител теория Висше образование, строителен инженер,ВиК  
  1 Учител по учебна практика Висше образование, строителен инженер,ВиК  
  1 Психолог Висше образование  
  1 Учител по БЕЛ, ½ щат Висше образование, БЕЛ  
  1 Учители по английски език в начален и прогимназиален етап Висше образование, фиология или лингвистика  
  1 Учител по френски език/по заместване/ Висше образование, фиология или лингвистика  
  1 Учител по информационни технологии и информатика Висше образование,информатика/компютърни науки  
  1 Учител по предмети от философски цикъл /1/2 щат/ Висше образование, философия,психология или социология  
  1 Учител по биология и здравно  образование Висше образование  
  3 Учители по изобразително изкуство / ½ щат/ Висше образование,счетоводство и контрол  
  1 Учител  ЦДО / 1-ви до 4-ти клас/ Висше образование  
  3 Учители в ДГ Висше образование, предучилищна педагогика  
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  353 места  
  7 Сервитьори Средно образование  
  6 Шивачи на трико Средно образование, опит  
  5 Продавач-консултанти Средно образование  
  2 Монтажници на селскостопанска техника Средно образование, опит  
  2 Монтажници на дограма Средно образование  
  1 Шофьор Средно образование образование, кат. В  
  2 Монтажници на кличатични инсталации Средно образование,проф.квалификация  
  6 Общи работници Средно образование  
  1 Работник зареждане на рафтове Схема «Ново работно място»  
  1 Монтажник на мебели Средно образование, опит  
  1 Транжор Средно, основно образование,опит 1-3 год.  
  2 Чистачи, производствени помещения Средно, основно  образование  
  2 Машинни оператори, месни продукти Средно образование  
  20 Работници  сладкарско производство Средно образование, минимално основно  
  2 Стоковеди Схема «Ново работно място»  
  2 Бояджии на  промишлени изделия Средно професионално образование  
  1 Работник кухня Средно  образование  
  2 Готвачи/Пом.готвачи Средно  образование  
  1 Хигиенист Средно образование  
  1 Зърносъхранител Средно образование  
  2 Работници, поправка на гуми и джанти Средно образование, опит  
  2 Миячи на МПС Основно образование  
  7 Работници, строителство Средно образование  
  5 Работници, оранжерии Средно образование  
  7 Заварчици Средно образование,опит,проф.квалификация  
  1 Работник, сглобяване на детайли Средно професионално образование,опит  
  2 Стругаро – фрезисти Средно професионално образование  
  1 Шофьор лекотоварен автомобил Схема «Ново работно място»  
  22 Шивачи Опит  
  1 Автомеханик Средно образование  
  1 Окачествител, продукти Средно образование  
  75 Машинни оператори, шиене Опит  
  1 Водач мотокар Схема «Ново работно място»  
  3 Касиери Средно образование  
  2 Аранжор, касиер Средно образование  
  1 Продавач-консултант, отдел деликатеси Средно образование  
  5 Специалисти, събиране на вземания в Кол-център Средно, висше образование, работа на компютър, комуникативност  
  2 Пълначи на месни продукти Средно образование  
  5 Работници, сладкарско производство Средно образование  
  2 Общи работници хранително-вкусова промишленост Средно образование  
  1 Служител,информация за пътувания Средно, висше образование,туризъм  
  1 Продавач консултант, нощен труд Средно образование  
  2 Електромонтьори Средно образование  
  10 Гладачи,ютия Осново образование  
  1 Отчетник счетоводство Средно образование  
  60 Шивачи, кожа Средно образование  
  3 Чистачи производствено оборудване Средно образование  
  1 Шофьор на товарен автомобил Кат. С,Е  
  50 Общи работници архиологически разкопки Средно образование, основно образование без опит  
  1 Механик транспортни средства Средно професионално образование, с опит  
  2 Продавач-консултанти сезонна заетост Средно образование  
  1 Шлосер Средно образование  
  3 Работници, мебелно производство Средно образование  
  1 Шофьор доставчик Средно образование , Кат. В и  С  
  2 Декоратори на сладкарски изделия Средно образование  
   

Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Гоце Делчев

 

 
     
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  64 места  
  1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование  
  1 Учители, теоретично обучение Висше образование  
  1 Училищен психолог Висше образование  
  1 Учител философия и етика Висше образование  
  1 Учител география и икономика Висше образование  
  7 Учители, английски език Висше образование  
  18 Учител, НУП Висше образование  
  2 Учители, практическо обучение Висше образование  
  1 Учител теоретично обучение, икономически науки Висше образование  
  2 Учители, БЕЛ Висше образование  
  1 Учител история и археология Висше образование  
  1 Учител, общообразователен предмет Висше образование  
  1 Учители, музика Висше образование  
  3 Учители, математика Висше образование  
  1 Учител, математика и физика Висше образование  
  6 Учители, физическо възпитание и спорт Висше образование  
  1 Учители, информатика Висше образование  
  4 Учител история и география Висше образование  
  2 Младши експерти Висше образование  
  5 Учители детска градина Висше образование  
  1 Учител биология Висше образование  
  1 Учител биология и химия Висше образование  
  2 Възпитатели Висше образование  
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 235 места  
  14 Шивачи Основно образование  
  2 Работници, консервиране на плодове и зеленчуци Начално, основно образование  
  2 Шивачи на обувки Основно,средно образование  
  5 Чистач-хигиенисти Начално,основно образование  
  4 Оператори на кътер Основно,средно образование  
  1 Общ работник промишлеността Начално, основно образование  
  46 Машинни оператори шиене Начално, основно образование  
  9 Оценители на облекла Основно,средно образование  
  26 Гладачи Основно,средно образование  
  6 Кроячи Основно,средно образование  
  9 Опаковачи Основно,средно образование  
  1 Помощник готвач Начално,основно образование  
  15 Работници, ръчна работа Основно,средно образование  
  78 Шивачи м/д облекло Начално,основно образование  
  1 Готвач Основно,средно образование  
  2 Сервитьори Основно,средно образование  
  10 Продавач – консултанти Средно образование  
 
                      Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Разлог
 

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 44 места

  2 Лекари, хирурзи Висше образование
  2 Лекари, анестезиолози Висше образование
  1 Техник механик Висше техническо образование
  1 Лекар инфекционни болести Висше образование
  4Учител начален етап на основното образование/1-4 клас/ Висше образование
  3 Учител по спортни дейности Висше образование
  7 Учители по английски език Висше образование
  1 Маркетинг мениджър Висше образование
  4 Учители по БЕЛ Висше образование
  2 Учители Икономически дисциплини Висше образование
  1 Учител изобразително изкуство Висше образование
  3 Учители по математика Висше образование
  1 Учител по немски език Висше образование
  2 Учители по музика Висше образование
  1 Учител интернатна група Висше образование
  1 Учител практическо обучение Висше образование
  1 Учител руски език Висше образование
  1 Учител информационни технологии Висше образование
  1 Учител по биология Висше образование
  1 Учител по транспортни услуги Висше образование
  1 Учител по география Висше образование
  1 Учител по туризъм Висше образование
  1 Педагогически съветник Висше образование
  1 Възпитател Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 55 места
  8 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
  4 Бармани Средно образование
  6 Камериери Основно, средно образование
  6 Готвачи Основно образование
  1 Работник кухня Средно образование
  4 Администратори, хотел Средно образование
  1 Масажист Средно образование
  1 Заварчик Средно образование
  2 Шлосери Средно образование
  5 Кофражисти Средно образование
  1 Касиер Средно образование
  1 Главен камериер Средно образование
  2 Обслужващи, бензиностанция Средно образование
  1 Опаковач Основно, средно образование
  6 Машини оператори-дървообработване Средно образование
  1 Пиколо Средно образование
  2 Фадромисти Средно образование
  2 Продавач-консултанти Средно образование
  1 Портиер Средно образование
   

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич

 
     
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места  
  1 Счетоводител

1 Асистент

Висше икономическо образование с АЕ

Висше образование, англ., руски език,комп.грамотност

 
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ  СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ   118 места  
  15 Шивачи на трико и конфекция Средно образование  
  1 Склададжия Средно образование,кат.С  
  5 Гладачи Средно, основно образование  
  1 Шофьори, международен превоз Средно образование  
  30 Работници консервено производство Средно образование  
  1 Продавач-консултант Средно образование  
  10 Монтажници ел. елементи Средно образование  
  1 Шофьор на товарен автомобил, кат. С Средно образование  
  2 Помощник готвачи Средно образование  
  4 Сервитьори Средно образование  
  1 Заварчик Средно образование  
  1 Шлосер Средно образование  
  1 Ел. техник Средно образование  
  10 Общи работници в промишлеността Средно образование  
  10 Пакетировачи Средно образование  
  10 Плетачи Средно образование  
  2 Работници в автомивка Средно образование  
  3 Работници, поправка на джанти и гуми Средно образование  
  3 Ръчници шевно производство Средно образование  
  4 Работници пластмасови детайли Средно образование  
  3 Работници, производство на салати Средно образование  
   

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански

 
     
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 29 места  
  2 Учители   ДГ Висше образование  
  2 Учители по биология Висше образование  
  2 Учител по изобразително изкуство Висше образование  
  1 Учител по психология, етика и философия Висше образование  
  1 Учител по музика Висше образование  
  3 Учители по английски език Висше образование  
  1 Учител на деца с СОП Висше образование  
  1 Учител по история Висше образование  
  2 Учители по математика и ИКТ Висше образование  
  1 Учител по химия Висше образование  
  2  Учители по история и география Висше образование  
  1 Учител по джудо Висше образование  
  1 Учител по география и икономика Висше образование  
  1 Учител по информатика и ИТ Висше образование  
  4 Учител по ФВС Висше образование  
  1 Учител на група ЦДО- начален Висше образование  
  1 Учител на група ЦДО – прогимназиален Висше образование  
  1 Възпитател общежитие Висше образование  
  1 Завеждащ административна служба Висше образование  
       
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 193 места  
  55 Опаковачи Основно, средно образование  
  29 Шивачи Средно, основно образование  
  5 Продавач-консултанти Средно образование  
  1 Чистач-хигиенист Средно, основно образование  
  18 Общи работници Основно, средно образование  
  5 Кофражисти Основно,средно образование  
  6 Арматуристи Основно, средно образование  
  4 Машинни оператори, производство на пластмасови изделия Средно, основно образование  
  2 Дърводелци мебелисти Основно,средно образование  
  8 Специалисти по топлоизолация Основно,средно образование  
  4 Шофьори тежкотоварен автомобил Средно образование,кат.С  
  3 Заварчици Основно,средно образование  
  2 Обслужващи бензиностанция Средно образование  
  4 Майстори производство но тестени изделия Средно образование  
  2 Машинни оператори шиене Основно, средно образование  
  1 Шофьор лекотоварен автомобил Средно, образование кат.С  
  4 Екструдеристи Основно, средно образование  
  4 Механици, промишлено оборудване Основно, средно образование  
  2 Водачи мотокар Средно образование  
  1 Товарач Основно, средно образование  
  1 Монтажник на дограма Средно образование, технически умения, шоф.книжка кат.В  
  5 Машинисти, асфалтоукладатор Основно, средно образование  
  5 Машинисти на валяк, асфалтополагане Основно, средно образование  
  3 Работници, полагане на пътни асфалтови настилки Основно, средно образование  
  1 Председател комисия Средно техническо образование  
  1 Помощник в кухня Основно, средно образование  
  1 Пицар Основно, средно образование  
  1 Камериерка  Основно, средно образование  
  1 Мияч на съдове  Основно, средно образование  
  1 Помощник- възпитатаел Средно образование  
  3 Оператори асфалтополагане Основно, средно образование  
  3 Касиери бензиностанция Основно, средно образование  
  4 Готвачи Основно, средно образование  
  1 Шофьор лек автомобил, кат. В Основно, средно образование  
 
 
Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Кюстендил
 

                                                                    

  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места  
  1 Учител по химия Висше образование  
  1 Учител по музика Висше образование  
  1 Учител по изобразително изкуство Висше образование  
  1 Учител по испански език Висше образование, испанска филология  
  1 Социален работник Висше образование, социални дейности  
  1 Счетоводител Висше образование, счетоводство и контрол

 

 
  1 Логопед Висше образование, логопедия  
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  175 места                                                                                             
  3 Продавач-консултанти Средно образование
  2 Готвачи Средно образование
  2 Сервитьори Средно образование
  3 Специалист с контролни функции, довършителни дейности Средно образование
  11 Шивачи, обувки Средно образование
  2 Монтажници на климатични системи Средно образование, опит
  1 Багерист Основно образование, кат. В,Е
  2 Заварчици Средно образование, опит
  2 Месачи Средно, образование
  11 Общ работник Основно образование
  1 Шофьор автобус Средно образование, кат.Д
  1 Шофьор товарен автомобил Средно образование, кат.С
  1 Огняр Средно образование, документ за огняр на парни котли с високо налягане
  3 Работници, сглобяване на детайли Средно, основно образование
  1 Работник  в кухня Средно, основно образование
  1 Букмейкър Средно, основно образование
  1 Помощник готвачи Средно образование
  3 Оценители облекла Средно образование
  29 Машинни оператори, шиене на облекла Средно образование
  5 Машинни оператори, преса за гладене Средно образование
  1 Машинни оператори Средно образование
  10 Разпределители на материали и полуфабрикати Средно образование
  6 Машинни оператори, банциг Средно образование
  5 Работника повърхностна обработка на дърво Средно образование
  2 Водачи на мотокар Средно образование
  2 Миячи превозни средства Средно образование
  5 Машинни оператори, производство на мебели Средно образование
  17 Машинни оператори, шиене на облекла автоматизирани машини Средно образование
  1 Шлосер Средно образование
  1 Оператор парни и водогрейни съоражения Средно образование, документ за огняр на парни котли с високо налягане
  1 Тракторист Средно образование, кат. Ткт
  1 Служител, обслужващ кулинарен щанд с деликатеси Средно образование
  1 Стругар Средно образование
  3 Обслужващи работници, промишлено производство

5 Маневристи

Средно образование

 

Средно образование, маневрист

  1 Главен готвач Средно образование
  1 Работник товаро-разтоварна дейност

13 Стрелочници,маневрени

 

9 Кондуктори

 

5 Ръководители движение

Средно образование

Средно образование, стрелочник маневрен или постови

Средно образование,правоспособност за кондуктор

Средно образование, ръководител движение

 
Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Дупница
 
 
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 31 места                                                                                                
  1 Учител по биология Висше образование  
  1 Учител, теоретично обучение Висше образование  
  1 Учител по философия Висше образование  
  2 Учител по БЕЛ Висше образование  
  2 Учител по физическо възпитание и спорт Висше образование  
  3 Учители английски език

2 Учители по ИТ

Висше образование

Висше образование

 
  1 Учител по история и цивилизация Висше образование  
  1 Учител по предприемачество Висше образование  
  1 Учител ресурсен Висше образование  
  3 Учители, начален етап Висше образование  
  1 Учител по математика Висше образование  
  1 Учител по химия и биология Висше образование  
  1 Учител по икономически дисциплини в гимназиален етап Висше образование  
  5 Учители ЦДО, прогимназиален етап Висше образование  
  3 Учител ЦДО, начален етап Висше образование  
  1 Учител подготвителна група, начален етап Висше образование  
  1 Психолог Висше образование  
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 159 места                                                                                               
  2 Заварчици Средно образование  
  26 Шивачи Средно образование  
  5 Машинни оператори, шиене на облекло Средно образование  
  10 Камериерки Средно образование  
  1 Маникюрист Средно образование  
  4 Майстори производство на тестени продукти Средно образование  
  2 Продавач -консултанти Средно образование  
  7 Общи работници Средно образование  
  4 Монтажници на мебели Средно образование  
  5 Монтажници, обекти Средно образование  
  10 Работника сладкарско производство Средно образование  
  5 Ръководители движение Средно образование  
  9 Кондуктори Средно образование  
  13 Стрелочници,маневристи Средно образование  
  20 Сортировачи Средно образование  
  12 Шофьори тежкотоварен самосвал, 12 и повече тона Средно образование  
  1 Машинист, пътно-строителни машини Средно образование  
  2 Електромеханошлосери Средно образование  
  2 Електромонтьори Средно образование  
  4 Машинисти булдозер Средно образование  
  1 Машинист еднокофов багер Средно образование  
  2 Стрелочници Средно образование  
  6 Маневрист Средно образование  
  1 Инструктор по здравословно хранене Средно образование  
  1 Домакин стол Средно образование  
  2 Помощник кухня Средно образование  
  1 Продавач хранителни продукти Средно образование  
  1 Треньор по плуване и спасител Средно образование