Искаш ли да бъдеш насърчител? Можеш да започнеш, като първо насърчиш себе си. Как да го направиш?
Ето няколко практични стъпки, казва пастор Красимир Мирчев.

 1. Погледни се в огледалото – Чудно си направен!
  Псалм 139:14
 2. Моли се в Светия Дух – Светият Дух е Насърчител,
  Приятел, Окуражител, Укрепител, Помощник
 3. Прави добро – изрази вярата си чрез добрите си дела – Ефесяни 2:10
 4. Припомняй си Божиите дела от миналото, Бог винаги е бил добър към теб
 5. Напомняй си обещанията и пророчествата от Божието Слово
 6. Общувай с хора на вяра – има вярващи вярващи и невярващи вярващи, избери правилната среда за себе си
 7. Взимай редовно Господна трапеза
 8. Изповядвай стихове от Божието Слово
 9. Записвай си, съхранявай и си припомняй сънища, видения, пророчества и откровения
 10. Хвали Господа! Радвай се в славното Му присъствие! Радвай се постоянно! Радостта в Господа е твоята сила!