Исус в Кана Галилейска на сватбата

Това не е нищо друго освен изкуството, което Христос притежавал – да превръща водата във вино

Сам по себе си човешкият живот е доста сложен. Ето защо първата задача на човека е да превърне горчивите чувства в сладки, изопачените мисли – в светли и прави. Това не е нищо друго освен изкуството, което Христос притежавал – да превръща водата във вино. Следвайте Христа, прилагайте учението Му, за да се домогнете и вие до това изкуство.

Това значи да превърне човек живота си в песен и музика, в радост и веселие. (Беинса Дуно)