Служители, работодатели и синдикати обсъдиха казуса с масовото уволнение на 150 служители от „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД. Това стана на заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество-Софийска област, водено от Областния управител Илиан Тодоров.

Заседанието беше свикано по искане на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ, внесено в Областната администрация от нейния председател инж. Петър Абрашев. Той представи хронологията на събитията и действията, предприети от синдикатите по отношение на казуса, след което изказа и тяхната позиция, а именно – че процедурата по масово уволнение не е проведена коректно, тъй като не са избрани представители на работниците в „Костенец Пейпър Мил“ ЕООД, които да защитават интересите на нечленуващи в синдикалната организация служители. По тази причина от КНСБ искат процедурата да бъде проведена наново, както и да бъдат дадени срокове, в които предприятието ще възстанови дейността си.

На свой ред изпълнителният директор Иван Павлов и екипът от юристи на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД опровергаха твърденията за бездействие от страна на ръководството. По думите им, основното възпрепятстване на процеса идва от страна на застрахователите, които девет месеца след експлозията, разрушила покрива на фабриката и повредила двете основни машини за производство, не са се произнесли по основанието и размера на щетата, като освен това са инициирали досъдебно производство, което води до допълнително забавяне.

Въпреки това, от предприятието са изплащали пълните заплати и осигуровки на служителите в този период, провеждали са срещи с участието на всички засегнати страни, осигурили са нови униформи, инвестирали са в сертификати ISO и газификация. Павлов обобщи, че служителите са ценен капитал за дружеството, както и че намерението на ръководството не е то да прекрати дейност, но фактът, че не е в състояние да произвежда продукцията си, води до невъзможност да покрива разходите си и до риск да фалира.

На заседанието присъства и кметът на Костенец Радостин Радев, който подчерта, че следи процеса от деня на аварията. Той апелира да се потърси начин застрахователите да се произнесат по случая, за да могат да бъдат предприети действия по възстановяване на дейността на фабриката.

Според нормативната уредба, застрахователите имат едногодишен срок, в който да се произнесат по щета. Също толкова би отнело и възстановяването на машините, които са ключови за дейността на фабриката.

Областният управител обобщи, че е в интерес на всички страни да бъде намерено решение на проблема и „Костенец Пейпър Мил“ да заработи възможно най-скоро, тъй като за малка община като Костенец съкращаването на 150 служители е изключително неблагоприятно. Позицията беше подкрепена от всички участници в заседанието, както и от представителите на работниците във фабриката.

В заключение Илиан Тодоров пое ангажимента да съдейства за решаването на казуса, съобразно правомощията, които има областният управител, и призова всички страни в спора да обединят своите усилия в тази посока.