С ново оборудване на стойност 29 358 лв. разполага Домашният социален патронаж в община Гоце Делчев, съобщиха от общинската администрация на кмета Владимир Москов.

Владимир Москов

Оборудването е осигурено чрез проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Гоце Делчев“. По-голямата част от средствата – 26 422.20 лв., са отпуснати от фонд „Социална закрила”, а останалата сума – 2935.80 лв., от бюджета на община Гоце Делчев. Проектът бе с продължителност 4 месеца и приключва на 30 септември 2017 г. С осигурените по него средства са закупени 2 електрически печки, 2 електрически пекарни, 2 фризера, 1 хладилник с фризер, 1 хладилен шкаф, 3 бойлера, 2 работни кухненски маси, 6 кухненски тави, 2 броя големи кухненски казани и 2 броя малки кухненски казани.

С новото оборудване и обзавеждане в Домашния социален патронаж ще бъдат подобрени условията на труд в кухнята и ще се повиши качеството на предоставяната социална услуга. Освен това ще бъдат намалени разходите за нейната издръжка чрез подмяна на амортизираното кухненско оборудване, което се използва от десетилетия в патронажа. Новите уреди, с които разполага Домашният социален патронаж, са високотехнологични, екологични и енергоспестяващи.

Това е втората подмяна на оборудване, което се извършва в патронажа в община Гоце Делчев в рамките на 3 години. През месец септември 2014 г. бяха вложени 10 000 евро, осигурени от почетния гражданин на Гоце Делчев Фридхелм Ло и дарени по инициатива на кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов. С помощта на дарените тогава средства бяха подменени 3 кухненски печки и бе извършен ремонт на помещението.

В момента Домашният социален патронаж в община Гоце Делчев обслужва близо 400 потребители – 200 от тях са възрастни хора, които получават ежедневно храна в домашни условия от патронажа; други 100 потребители ползват услугата „Обществена трапезария“, с възможност да избират храна по 2 бр. менюта дневно; а освен това 80 деца и възрастни в Дневен център за деца с ментални увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания също получават ежедневно храна, приготвена от персонала на патронажа.