Атанас Камбитов

 

Ще обслужва 5 общини – Благоевград, Симитли, Кочериново, Бобошево и Рила

 

Изграждането на Регионалното депо за битови отпадъци край Благоевград започва до няколко месеца. До два месеца ще има избран изпълнител, а в момента се разглеждат подадените оферти на кандидатите, уточниха от общинската администрация. „Финансирането на този важен проект не само за нашата община е осигурено. Проблемът е от 7-8 години, един от най-сериозните за нас, но сме на финала да го решим”, заяви кметът на община Благоевград Атанас Камбитов.

Парите са от държавния бюджет и са в размер на 14 милиона лева за първия етап от строителството. Той не включва системите за компостиране и сепариране. Общата стойност на проекта е 26,5 милиона лева.
Общият проект за изграждане на депото включва две клетки, довеждаща и обслужваща инфраструктура, сепарираща и компостираща инсталация, както и пречиствателна станция. То ще се строи на площадката на съществуващото в момента сметище в Бучино на площ от 106 декара. Ще обслужва 5 общини – Благоевград, Симитли, Кочериново, Бобошево и Рила. Всички постъпващи в новото депо отпадъци ще бъдат третирани по безопасен за околната среда начин.