Тази сутрин 20 доброволци от 5 европейски страни изрисуваха кръговото кръстовище на булевард “Юрий Гагарин” и улица “Бучински път”. В акцията се използва боя, която пада лесно, бързо и е изцяло от екологичен произход — съдържа куркума, червен пипер, лимон, тебешир и вода. Тя е напълно безвредна за автомобилите, пътната настилка и околната среда.

Инициативата е част от кампанията на “Грийнпийс” за насърчаване на възобновяемата енергия и подобряване качеството на въздуха. Тя беше подкрепена от кмета на община Перник Вяра Церовска и нейния екип.

„Тези млади хора сътвориха уникално нещо. Тяхното послание е, че енергията е светлина, а светлината ражда по-добър и по-спокоен начин на живот. Гражданите трябва да променят своето мислене и поведение и се една протегната ръка да направим чудеса. Те могат да се включат в енергийната система и да се превърнат от консуматори в активни участници, които индивидуално или колективно произвеждат, съхраняват и продават енергия“, сподели зам.-кметът Йордан Павлов.

Перник има неразривна връзка с енергийното развитие на страната. Ето защо и изборът за място в България, където за първи път ще се направи акция с такива мащаби, пада върху него.

“Европа в момента обсъжда ключовото законодателство относно бъдещето на енергийната система, което е огромен шанс и нашата страна да тръгне напред към по-чисто и по-сигурно бъдеще на производството на собствена енергия от възобновяеми източници. Трансформацията предстои и Перник е мястото, което има потенциал да се превърне в символа на прехода към нов тип икономика — такава, която поставя еднакъв по важност акцент и върху здравето на хората, и върху ефективността,” коментира Меглена Антонова, координатор на кампанията към “Грийнпийс”- България.

Като част от глобалната визия за бъдеще на енергийната система, „Грийнпийс“ – България води кампания за насърчаване на възобновяемите енергийни източници като алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива и за активното участие на гражданите в този процес.

Енергийните граждани са активни потребители на енергия, включително физически лица, нестопански организации, публични организации и малки предприятия, които не само използват, а също произвеждат и продават енергия от възобновяеми източници. Това може да става както индивидуално, така и колективно – чрез кооперации или сдружения. Те могат да допринесат много за енергийната ефективност и управлението на енергийната система като предоставят гъвкавост в отговор на търсенето.

Гражданите могат да се включат в кампанията, като изпратят послание към министъра на енергетиката и всички европейски лидери: Не оставяйте бъдещето ни в ръцете на замърсяващата енергия! (https://act.greenpeace.org/page/14365/action/1)

Петицията е естествено продължение на кампанията със слънцето. С нея хората заявяват, че бъдещето е на енергийната независимост и електричеството от възобновяеми източници, които не вредят на здравето на хората.