„Ако ще се наслаждаваш на нещо, което Бог има за теб, то ти трябва да го приемеш. Способността за приемане може да бъде на различни нива – стеснена и намалена; или уголемена и увеличена. В Псалми се говори, че евреите „ограничиха Светия Израилев“ – Той не беше ограничен в това, което можеше да извърши, а в това, което те можеха да приемат чрез теснотата на тяхното разбиране. Ограничителят е нашата способност да приемаме. Това, от което имаш нужда, това, което още нямаш, а искаш да имаш, не е нужно да просиш от Бога отново и отново, а да посееш Словото, да поискаш в молитва и да вярваш, че си го получил. През останалото време, докато дойде и бъде проявено в живота ти, казвай: „Благодаря Ти, Господи!“ Състоянието, в което се намират неблагодарните хора е това, да си мислят, че нещо им принадлежи, че те го заслужават. Но, ако получаваме това, което наистина заслужаваме, то е че ще сме болни, измъчвани, пълни с грях през целия ни нещастен, кратък живот; ще умрем преждевременно и ще отидем в ада, където ще прекараме вечността. Това, което наистина искаш е благодат, защото по благодат Исус взе това, което наистина заслужавахме, така че да получим това, което не заслужаваме – благоволение! Не го заслужавахме, но ни беше дадено. Благодаря Ти, Господи! И отново, и отново: Благодаря Ти, Господи!“

Кийт Мур