Заседанието на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

 

Представители на шестте общини и на всички институции, имащи отношение по подготовката на област Перник за предстоящия зимен сезон 2017-2018 г., докладваха своята готовност.

Това стана ясно на проведеното заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Със заповед на областния управител Ирена Соколова в състава му са включени кметовете и представители на общинските съвети на 6-те общини, директорите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението», на Областната дирекция на МВР, Териториалната дирекция на ДА „Национална сигурност”; Регионален център за спешна медицинска помощ и представители на други териториални структури на изпълнителната власт.

Основен извод от представените доклади по време на председателстваното от заместник областния управител Иво Иванов заседание е, че общините и институциите имат необходимата финансова обезпеченост, провеждат обществените поръчки за осигуряване на дейностите, подхождат отговорно и ангажирано, идентифицирайки налични проблеми от предходните зимни периоди, които са били пречка за ефективното провеждане на мероприятията по осигуряване на нормалния ритъм на транспорта и другите сфери на обществения живот.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ представи Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021 г. Той съдържа програма от над 200 мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения.