Ивайло Константинов
По силата на въведените промени, когато за гражданите е настъпила промяна на ЕГН, на имена, на постоянния адрес или на пола и тези факти са отразени в Националната база данни „Население“, към заявлението за издаване или подмяна на паспорт или лична карта няма да се прилагат изискваните към момента удостоверителни документи, а те ще се събират по служебен път от МВР. Така процедурата по издаване на лична карта или международен паспорт се облекчава, като голяма част от документите, нужни за тяхното издаване, ще се събират по служебен път. Това съобщи депутатът от Дупница Ивайло Константинов.

Това стана след като правителството одобри промени в Правилника за издаване на българските лични документи.

Целта – „да се намали административната тежест за гражданите чрез редуциране на изискванията за представяне на документи“, пише Правителствената пресслужба.

Облекченията са по отношение на издаването или подмяната на лична карта и паспорт, както и на паспорт или заместващ го документ на младежи между 14 и 18 години.