ОбС-Благоевград гласува предложението на кмета д-р Атанас Камбитов за преименуване на част от функциониращите социални услуги в общността и специализирани институции. С взетото решение се променя и капацитетът на “Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”, което се намира на ул. “Струма” №23, от 10 места на 8 места. Промяната влиза в сила от първи ноември.

Смяната на наименованията се налага във връзка с изменения по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които са свързани с промяна на наименованията на част от социалните услуги и специализирани институции в държавно делегирана дейност. Социалните услуги, финансирани със средства от държавния бюджет, се преименуват с цел да бъде спазена законовата рамка.
От следващата година Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания на ул. “Катина и Янчо Хайдукови” №83 се прие да бъде преименуван на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, намиращ се на ул. “Борис Ангелушев” №4, става Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост “Вяра”, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания на ул. “Борис Ангелушев” №6 преминава в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост “Надежда”. Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с адрес гр. Благоевград, ул. “Трудолюбие” №7 ще носи името Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост “Свети Йоан Рилски”.
На сесията беше прието още Дневен център за възрастни с увреждания “Зорница” на ул. “Скаптопара” №28 да се преименува в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания “Зорница”, Дневен център за възрастни хора – ПСУ ”Светлина” на ул. “Славянска” №40 в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания “Светлина”.
В предложението бяха включени също Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, който става Център за социална рехабилитация и интеграция, Защитено жилище за хора с психични разстройства – Защитено жилище за лица с психични разстройства “Искра”. Промяна в наименованието ще има и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост на ул. “Струма” №23, което ще носи името Защитено жилище за лица с умствена изостаналост “Струма”. Защитено жилище за хора с умствена изостаналост на ул. “Тодор Александров” №98 се преименува на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост “Слънчев дом”, Дом за възрастни хора с деменция “Свети Мина” в с. Падеш преминава в Дом за пълнолетни лица с деменция “Свети Мина”.