Кирил Котев

 

С 219 895.83 лв. без ДДС кметът на община Сандански Кирил Котев ще бори зимата и евентуалните снегове и поледици по пътищата в южната община.

Общинарите ще набират оферти на желаещите да участват фирми до 22 ноември, те ще бъдат отворени на 23 ноември. Спечелилият поръчката ще има ангажимент до края на април догодина.

Екипът на кмета Котев обаче е вдигнал летвата за желаещите. За да я прескочат, фирмите трябва да имат зад гърба си поне един договор за дейности по зимно поддържане и почистване на улици и пътища. Желаещите трябва да разполагат с необходимия за дейността квалифициран персонал, сред които ръководител, координатор по здравословни и безопасни условия на труд, координатор по контрол на качеството. Освен това в екипа трябва да има двама ръководни дежурни, които да имат опит в работата по изпълнение на поръчки за зимно поддържане и снегопочистване на пътища или улици поне за един експлоатационен сезон.

В бойна готовност да ловят снежинки трябва да има и поне 5-има шофьори, един автогрейдер, колесни трактори с мощност до 100 кс (минимум 75 кс), два снегорина, две товарачни машини, 5 товарни автомобила за опесъчаване и снегопочистване, 3 коли за патрулиране и обход. Освен това трябва да са налице поне един опорен пункт (база) за изпълнение на поръчката, оборудван координационен офис (пункт), складова площ за съхранение на материалите, необходими за изпълнение на поръчката, ремонтна работилница за снегопочистващата техника.

Спечелилият трябва да внесе в общината 5% от стойността на договора като гаранция.

Санданчани пък стискат палци зимата да не се разлюти по-рано и разчитат на топлия климат в града, тъй като едва ли ще има снегопочистваща фирма преди декември. Още повече че при обществените поръчки винаги има риск от обжалване от страна на някоя от отпадналите от надпреварата фирми, което може да отложи подписването на договор и с месец, докато се чака становище от Комисията за защита на конкуренцията.