Вярвам според реченото, „реченото“ е Божието слово

 

Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, СПОРЕД РЕЧЕНОТО: „Толкова ще бъде твоето потомство“. – РИМЛЯНИ 4:18 Прочети Римляни 4:18, за да разбереш как Бог оценява Авраам и неговата вяра. Какво повярва Авраам? Той повярва „…според реченото…“ Авраам не повярва според това, което виждаше или чувстваше. Не повярва дори според това, което му диктуваше разумът. Авраам повярва според това, което Бог му каза! Познаването на този стих ме изведе от много трудни положения. Когато опозиция и противоречиви обстоятелства казваха: „Не, ти нямаш това“, аз просто отстоявах позицията си, казвайки: „Вярвам според реченото.“ А „реченото“ е Божието слово! Изповед: Вярвам според реченото. Вярвам според написаното. Не се влияя от това, което виждам. Не се влияя от това, което чувствам. Влияя се само от това, което вярвам! Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин