Николай Николов

 Николай Николов: Една дума не съм му казал! Покойник в камерата никога не е влизал, там си гледам мачове; има подписка от 50 души в наша подкрепа

Гл. архитект Надежда Клинчева: Нямат необходимите строителни книжа за преустройство

 

Съпругът на управителката на погребална агенция „Ник-99” в Самоков Мария Николова – Николай Николов, ме заплашва с думите:

„Ти ли ще ми пречиш на бизнеса, ще те натоваря на джипа и няма да те намерят“. Това заяви пред в. „Вяра” Николай Малчев от блок 3 в жк „Езерото”. Семейството му и останалите живеещи в блока се оплакаха от дейността на траурната агенция и поискаха проверка от общината.

Владимир Георгиев

„В потрес съм! Наех охрана на семейството ми заради отправени заплахи от Николай Николов. След като Николов слезе от мотора си в яда, изрита футболна топка срещу деветгодишната ми дъщеря, като топката мина на сантиметри от главата й. Това се случи този септември, след като направих множество питания до кмета на община Самоков дали има право погребално бюро да робити в жилищен блок. Получихме и второ писмо от арх. Клинчева след извършената проверка, с която ни уведомяват, че  е съставен констативен акт, който е основание за започване на административно производство от ЗУТ за спиране на изпълнението и забрана достъпа до строежа. Това ли е коректната фирма?”, разказа Малчев.

Веднага потърсихме за коментар и Николай Николов, ето какво сподели той: „Една дума не съм казал на тези хора, няма и да им кажа, нито на него, нито на семейството му. Това не отговаря на истината, никога не съм отправял заплахи спрямо това семейство.

Първо това не мога да си го помисля, камо ли да го кажа. Аз с години не разговарям с това семейство. Изпълнявам си работата съвестно, като имаме покойник и има издаден смъртен акт, върша работа, без документи не вършим работа. Не съм запознат с констативния акт, съпругата ми се занимава с това. В моя подкрепа е  инициирана от живеещите в блока и събрана подписка от 50 души живеещи, в която се казва да остане и да работи погребалното бюро, която е входирана в Общинска администрация. Покойници, трупове никога не е имало тук,  дори и в камерата, която имаме, тя не работи, никога не е влизал труп там. В камерата има маса и столове, телевизор има, там се събираме с приятели да гледаме мачове. Това са безсмислени интриги“- сподели в телефонен разговор Николов.

Изграденият масивен гараж в жилищна сграда в жк „Езерото” в Самоков, който функционира като офис магазин на траурна агенция „Ник-99“, е без необходимите строителни книжа за преустройство. Това обаче е официалната констатация на гл. архитект на община Самоков Надежда Клинчева. Резултатите от проверката и официалното й становище бяха изпратени до сем. Малчеви във връзка с образувана административна преписка в община Самоков по повод жалба за дейността на погребална агенция „НИК 99“ ООД. Ето и официалната позиция на архитект Клинчева: „В УПИ 1 за ОЖС, кв.235 по регулационния план на гр. Самоков – публична общинска собственост, Акт за общинска собственост №1289/26.06.2001 г., е установено, че изграден масивен гараж №3, находящ се в многофамилна жилищна сграда с идентификатор №65231.901.66.3, към момента на извършване на проверката функционира като офис-магазин за продажби на траурни стоки, без необходимите строителни книжа за преустройство. Предвид направените констатации е съставен един брой Констативен акт №7/23.10.2017г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 224а, ал.2 от Закона за устройство на територията за спиране изпълнението и забрана достъпа до строежа“ – се казва в писмото до сем. Малчеви и Николай Николов.

Припомняме, че кметът Владимир Георгиев също инспектира имота и излезе с официално становище относно законността на погребално бюро „НИК-99“ ООД. „От извършената на място проверка служителите от общинската администрация са поискали документи от „Ник-99” ООД, удостоверяващи законовата дейност на погребалното бюро. След преглеждането и на представените документи е констатирано, че помещението, находящо се на партерния етаж в секция 3 на жк, се използва без нужното преустройство. За същото ще бъдат предприети мерки съгласно Закона за устройство на територията, като бъде съставен констативен акт и издадена заповед за спиране и забрана достъпа до помещението, ползващо се като офис-магазин за продажба на траурни стоки. Относно поставения фургон зад изградените гаражи в имота ще бъде започната процедура по чл.65 от Закона за общинската собственост за премахване. Изградени са 9 масивни гаража. Собствениците на изградените гаражи притежават договори за отстъпено право на строеж върху общинска земя, като една част от гаражите са изградени съгласно издадено разрешение за строеж от главния архитект на общината, а останалите нямат издадено разрешение за строеж. За гаражите, изградени без необходимите строителни книжа, ще започне процедура по чл. 225, ал. 2 от ЗУТ”, гласи официалното становище на кмета на Самоков Владимир Георгиев след извършена проверка, съобщиха сем. Малчеви.

Припомняме, преди време живеещите в секция 3 се оплакаха от погребалната агенция на Мария Николова, която има офис в блока, и настояха общината да направи проверка. Траурната агенция „Ник-99” ООД с управител Мария Николова се помещава в блок 3, в който живеят 16 семейства. Многократно комшиите молели офисът да се премести. „Непрекъснато вървят траурните коли. Мислим, че не бива тази гледка да е ежедневие за децата ни, а и за нас. Питахме кой от общината разреши тази дейност, свързана с погребения, да се помещава в жилищен блок – това отговоря ли на закона, а и що за морал има чиновникът, издал разрешителното траурната агенция да бъде в жилищен блок? Въпросът е има ли Николов право в жилищен квартал да си помещава траурно бюро? Също така има ли разрешение за ползване на гаража, който се намира в непосредствена близост до погребалното бюро, заплаща ли данък и деклариран ли е? Зад гаража виждаме и заградено място с 5-метров фургон, а мястото е общинско. Николов заплаща ли си на общината това място, което ползва повече от 5 години, законно ли е поставена хладилната камера там и заплаща ли си данък?”, бяха тогава въпросите на живеещите в съседство с траурната агенция. В коментар по темата управителката Мария Николова заяви: „Фирмата ни съществува от 1999 г. Несериозно е да работим, без да имаме необходимите документи. Фирмата е член на Съюза на погребалните фирми в България. Имаме удостоверение, етичен кодекс, сертификатите ги вижте на коректна фирма, членове сме на международния съюз. Колите са ни със сертификати “Катафалки‘, регистрирани са ни в общината, плащаме данъци на фирмата и всичко останало. Мъртъвци не докарваме до обекта. Сигнали е имало и преди срещу нас, проверки са ни правени многократно, благодарение на тези хора, които ви подават сигнала, всички документи са ни изрядни. По закон имаме право да извършваме в жилищен квартал такава дейност, тук не се правят аутопсии. Законът е един и гласи, че няма забрана такава дейност да се извършва в жилищен квартал, ние сме в индустриална зона”.