ОбС-Дупница

Частна фирма ще третира отпадъците в община Дупница. На извънредна сесия Общинският съвет единодушно одобри  споразумението за сътрудничество за съвместно възлагане на обществената поръчка с общините Бобов дол и Сапарева баня. Фирмата, която ще спечели поръчката, ще предоставя услуги по третиране на смесени битови отпадъци, включващи предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане на генерираните в трите общини отпадъци.
По време на заседанието кметът Методи Чимев обяви, че в общината е получено писмо от МОСВ, с което се иска информация какви са предприетите мерки по отношение на закриването на сметището.
Градоначалникът обясни още, че няма да се стигне до увеличаване таксата за смет, тъй като след 1 януари няма да се дължат глоби за ползване на нерегламетирано сметище, защото отпадъците ще се извозват на лицензирано депо.
Преди това Костадин Костадинов нарече деня „отвратителен“, тъй като жителите на общината ще трябва да плащат 1 500 000 лв. за 2 години. Съветникът на ОДБ смята, че въпреки обявеното намерение на общината да не увеличава таксата за смет, това ще се наложи заради разходите, които ще се правят.

Обществената поръчка ще бъде за 24 месеца, но с условието за прекратяване при изграждането на регионалния център, а това трябва да се случи до юни 2019 година. Максималната стойност на поръчката ще бъде 4,2 лв. за двете години.
Другите две общини ще плащат толкова, колкото отпадък произведат.

Същевременно в Сапарева баня на свое заседание местният парламент също одобри споразумението за сътрудничество за съвместно възлагане на обществена поръчка с общините Бобов дол и Дупница..