Да се изгради трасе за велоалея между разложкото село Баня и курорта Банско. Това бе предвидено в окончателния проект на Общия устройствен план на община Разлог, който бе приет от Общинския съвет. В крайния вариант на документа бяха направени корекции и по отношение на общинската пътна мрежа. Направено бе отреждане за създаването на Обществен център в защитената местност Круше край града, където има археологически находки от късноантично и средновековно селище, както и карстови извори. Експертите отразиха и препоръките от становищата на Дирекция „Национален парк „Пирин” и на Дирекция „Национален парк „Рила”. Уточнена бе собствеността на териториите в границите на НП „Рила”. Общият устройствен план предвижда и развитие на ски зона „Кулиното” в Пирин планина, като са спазени необходимите отстояния от защитените територии на пистите, пише кмета бг. Отразени са и всички възпоменателни знаци, издигнати във връзка с участието на България във войните.