Първому Певцу, на Аиелет Шахар.
Псалом Давидов. Библията, Страдание на Давид, заобиколен от вражески войници, родило картината на Голгота, 500 години преди разпъването на Христос.

Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Защо стоиш далеч от спасението ми
И от думите на стенанието ми?
2 Боже мой, викам дене, и не отговаряш,
И ноще, и не премлъкнувам.
3 Но ти си Свет,
Ти който обитаваш между Израилевите хвали.
4 На тебе се надееха отците ни:
Надееха се, и ти ги освободи:
5 Към тебе извикаха, и избавени бидоха:
На тебе се надееха, и не се посрамиха.
6 А аз съм червей, а не человек,
Укор на человеците, и презрян от народа.
7 Ругаят ми се всички които ме гледат:
Отварят устните си, киват с глава, и казват:
8 Упова на Господа, нека го избави:
Нека го спаси понеже благоволи за него.
9 Но ти си който си ме извадил из утробата:
Ти ми даде упование като бях на гръдите на майка си.
10 На тебе бих оставен от рождението си:
От утробата на майка ми ти си Бог мой.
11 Да се не отдалечиш от мене;
Защото скърбта е близу,
Защото няма помощник.
12 Юнци много ме обиколиха:
Бикове силни от Васан ме окружиха.
13 Отвориха върх мене устата си
Като лъв който граби и рикае.
14 Излях се като вода,
И разглобиха се всичките ми кости:
Сърдцето ми стана като восък,
Разтопява се всред вътрешностите ми.
15 Силата ми изсъхна като череп,
И езикът ми прилепна за гъртана ми;
И ти си ме свел в пръстта на смъртта.
16 Защото псета ме обиколиха:
Събрание на лукави ме окружи:
Продупчиха ръцете ми и нозете ми
17 Мога да изброя всичките си кости;
Те се взират в мене и ме гледат.
18 Разделиха си дрехите ми;
И за одеждата ми хвърлиха жребие.
19 Но ти, Господи, да се не отдалечиш:
Ти, сило моя, поспеши на помощ мене.
20 Освободи от меч душата ми,
Живота ми от силата на псето.
21 Спаси ме от устата на лъва,
И послушай ме, и избави ме от роговете на единорогите.
22 Ще проповядвам името ти на братята си:
Всред събрание ще те хваля.
23 Вие които се боите от Господа, хвалете го:
Всичко семе Яковово, славете го;
И бойте му се, все семе Израилево.
24 Защото не презре, и не се отвърна от скърбта на оскърбения,
И не скри лицето си от него;
Но послуша когато извика той към него.
25 За тебе ще е хвалата ми в голямо събрание.
Ще изпълня обещанията си пред онези които му се боят.
26 Ще ядат бедните и ще се наситят:
Ще хвалят Господа онези които го търсят.
Сърдцето ви ще живее вечно.
27 Ще си напомнят и ще се обърнат към Господа
Всичките краища на земята;
И ще се поклонят пред тебе
Всичките племена на народите;
28 Защото на Господа е царството,
И той владее над народите.
29 Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята
Пред него ще се преклонят всичките които слязват в пръстта;
И никой не може да упази живота си.
30 Потомството ще му слугува:
Ще се приказва за Господа на бъдещия род.
31 Ще дойдат и ще известят правдата му
На люде които ще се родят,
че той е направил това.