Здравчо Тодоров

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам.-директора на РДГ Васил Пуров

Временно забраниха достъпа на моторни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга в горски територии, собственост на община Сапарева баня, попадащи в дивечовъден участък „Дяк”, в района на ТП ДГС-Дупница. Заповедта е в сила до 31 януари и цели опазването и защитата на горските територии и дивеча от нарушения, съгласно разпоредбите на Закона за горите и Закона за лова опазване на дивеча. Подписана е от началника на Регионалната дирекция по горите (РДГ) в Кюстендил Здравчо Тодоров, във връзка със заявление от „Каро трейдинг” ООД – София , и становища на Общинско лесничество – Сапарева баня, и ТП ДГС-Дупница.

Забраната не се прилага в случаите на изпълнение на служебни задължения на органи на държавно управление.

Лицата, стопанисващи горските територии, са задължени да поставят информационни табели с копия на заповедта на всички горски пътища на входа на горските територии в участъка. Заповедта е качена на сайтовете на РДГ – Кюстендил, и община Сапарева баня. Контролът по изпълнението й е възложен на зам.-директора на РДГ Васил Пуров.

Както сме писали, столичната фирма „Каро трейдинг” ООД получи картбланш да развие стопанство за отглеждане на диви свине в района на курорта Паничище.