Виктор Велев

Общо 28 са постъпилите оферти в откритата процедура по 3 обособени позиции

„Главболгарстрой“ АД на Симеон Пешов и благоевградската „Агромах” на Христо Савев и Виктор Велев участват в надпреварата за строителството на тунел „Железница”. Вчера  стана ясно, че 28 са постъпилите оферти в откритата процедура за „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“. Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС.

Симеон Пешов

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Обществената поръчка е в 3 обособени позиции – за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас, за пътя преди и за пътя след съоръжението. Поръчката е обособена на три части, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на ОПТТИ 2014-2020 г. Участват компании от България, Турция, Гърция, Италия.
Оферти за обособена позиция 1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница
• Обединение „Пътстрой-92 – Мостремонт”, в което участват: „Пътстрой-92“ АД и „Мостремонт 97“ ООД;
• ДЗЗД „Железница – Север“, в което са: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД;
• „Калистратов Груп“ ООД;
• „Хидрострой“ АД;
• Обединение „Струма-Железница” с участници: „Трейс Груп Холд“ АД, „Трейс-София“ ЕАД, „Алве Консулт“ ЕООД;
• ДЗЗД „ОРС – М“, в което са: „Мостконсулт“ ООД, „ОРС Инфраструктура“ ООД;
• ДЗЗД „АПВ Тунел Железница 1“, с участници: „Агромах“ ЕООД, „Пътища Пловдив“ АД и „Водно строителство – Благоевград“ АД.
Индикативна стойност на позицията 33 545 308 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 600 календарни дни.
Оферти за обособена позиция 2: Подучастък №2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери.
• ДЗЗД „Железница 2018-2020“, с участници: „Ергюнлер Йол Япъ Иншаат Таахют Маденджилик Наклийеджилик Санайи Ве Тиджарет Аноним Шрикети”, и „Векстор-Бул” ООД.

 • „Актор“ АД;
  • „Доуш Иншаат Ве Тинджарет“ АД;
  • Обединение „Геопът Железница”, участници: „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Биас-М“ ЕООД;
  • ДЗЗД „АМ „Струма“-ОП2: Тунел Железница“, участници: „Главболгарстрой” АД, „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД;
  • Обединение „Тунел Железница” с участници: „Евро алианс тунели” АД, „Иса-2000” ЕООД, „Пътпроект” ЕООД;
  • Обединение „Тунел Железница 2017” с участници: „Гранди Лавори Финкосит“ СПА, „Х.С.С.“ ЕООД;
  • Обединение АМ „Струма – Тунел Железница” с участници „Станилов“ ЕООД, „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „Логистика 21“ ЕООД;
  • „Асталди“ АД
  • ДЗЗД „АМ Струма Тунел 2018“, с участници: „Джи Пи Груп” АД, „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД и „Виа План” ЕООД;
  • ДЗЗД „АПВ тунел Железница 2”, в което участват: „Агромах“ ЕООД, „Пътища Пловдив” АД, „Водно строителство-Благовеград” АД, „ОБЕРОСЛЕР КАВ. ПИЕТРО“ ЕОД, „МЕТРОПРОЕКТ ПРАГА“ АД;
  • ДЗЗД Обединение „ФЕРОСТРИМОНА“, в което участват: „ИНЧ“ АД и „Автомагистрали Черно море“ АД;
  • „Тодини България“ ДЗЗД, участници: Тодини Конструкциони Дженерале С.П.А., Тодини България ООД.
  Индикативна стойност: 194 301 267 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 1060 календарни дни.
  Оферти за обособена позиция 3: Подучастък №3 от км 369+000 до км 370+400
  • „Пътстрой-92“ АД;
  • „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД;
  • Обединение „ДЗЗД Стримон“ с участници: „Автомагистрали-Черно море“ АД и „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД;
  • Обединение „Интервианова” ДЗЗД с участници: „БГнова“ АД, „Интерпром“ ЕООД, „Инженеринг Груп -04“ ЕООД, „Хидро Консулт Инженеринг” ЕООД;
  • Обединение „Железница 3”, в което са: „Трейс груп Холд” АД, „Алве Консулт“ ЕООД;
  • Обединение „Струма Железница”, в което са: „Интегрирани строителни системи“ ЕООД, „Контратас Иглесиас” АД и „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
  • „ПСТ Груп“ ЕАД;
  • ДЗЗД „АПВ Тунел Железница 3“ с участници: „Агромах“ ЕООД, „Пътища Пловдив“ АД, „Водно строителство-Балгоевград“, „Алве Консулт “ ЕООД.
  Индикативна стойност: 22 153 425 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 660 календарни дни.

 

Снимките

 

Виктор Велев

Симеон Пешов

Please follow and like us:
fb-share-icon0