Инж. Перфанова: Общината е правила ремонти за своя сметка, срещу собствениците има наказателно производство

 

Бившият тютюнев склад в Самоков се превърна в една от опасните сгради в града, група граждани сигнализираха за проблема пред общинските съветници. „Бившият склад на някогашното предприятие „Тютюнева промишленост” в града ни е оставен на произвола на съдбата. Вътре всичко е изоставено и се руши, от покрива и тавана падат керемиди, разни отломки.
А там постоянно се събират деца и младежи. Може да стане нещастие. Складът и районът наоколо стават свърталище на съмнителни лица, а това не може да не ни тревожи. Преди известно време бе поставена някаква ограда, но сега всичко е разбито и всеки може да влезе.
Никой не обръща внимание, а положението е много страшно. Някой трябва да пострада ли, за да се вземат мерки?”, заявиха хората. Според самоковци съсобствениците били 16 на брой. „Ако трябва, и други институции да се намесят, защото не дай си Боже при сегашното състояние на склада може наистина да пострадат хора“ – сигнализираха групата граждани.

На сесията стана ясно, че кметът Владимир Георгиев многократно е издавал заповеди за огледи на място от комисия относно безстопанствените сгради.

Инж. Евелина Перфанова поясни, че няколко пъти работни групи от общината са правили проверки там, установявали са разрушения, изготвяли са предписания на собствениците, които обаче не са изпълнявани. Извършвани са и отделни ремонтни дейности за сметка на общината. Обсъждане е имало и с граждани, живеещи в района.

„Община Самоков многократно е търсила съдействие от РУ – Самоков заради вандалските прояви в имота на безстопанствения тютюнев склад. В действителност имотът е опасен за здравето и живота на децата. При огледа видяхме счупени стъкла, разрушена ограда, врати липсват, имотът е превърнат в сметище. Съществуват предпоставки за използването на постройките за подслон на бездомни, пияни и дрогирани лица и популация от безстопанствени кучета, превръщайки обекта в неконтролируем източник на зарази. Изпратени са писма до собствениците на сградите, с които са издадени предписания. Предписанията не са изпълнени в срок и същевременно е образувано административно наказателно производство“ – поясни Перфанова.

По повод изнесената информация инж. Петър Георгиев изрази възмущението си: “Пак се връщаме на изходно положение. Нищо ли не може да предприеме общината, в други общини при такива ситуации (запустели сгради) ги отнемат на собствениците. Не може да няма решение. В противен случай с едно писмо ги уведомявате, че бутате сградата. И това не е единствената такава сграда в Самоков, а има много такива и бих желал на следващата сесия да бъдат изчетени всички тия сгради, които са в такова състояние, и да прочетете предписанията, които сте написали на собствениците“ –заяви инж. Петър Георгиев.

Светла Атанасова също поиска думата: „Юристите на общината трябва да си свършат работата. Мисля, че проблемът е много сериозен за нашия град. Дружеството “Булгартабак“ съществува в София, работи си, а в Самоков сградата е безстопанствена и се руши. Не е нужно всички мерки, които се предприемат, да са за сметка на данъкоплатеца и на самоковската община. Това е частна сграда, има собственици и ако не могат да я стопанисват, има хиляди начини да се продаде, да се смени собственикът и предназначението й. За безотговорността на някои собственици мисля, че общината е единственият фактор, законово установен субект, който може да въведе ред там и ако не могат да си платят задълженията към общината, да стане общинска собственост. Каквито и средства да гласуваме, те трябва да бъдат взети от собствениците“ – заяви Светла Атанасова.

Всички останали изказали се – инж. Георги Големинов, Емил Кривошиев, инж. Николай Николов, Васил Зашкев, Ангел Немов, също са възмутени от разрушенията и от незаинтересоваността на собствениците. Те направиха и предложения: Да се осигурят видеонаблюдение и осветление на близката спортна площадка и да се направи оградата откъм нея; да се санкционират нарушителите (ако са деца – родителите); да има по-често полицейско присъствие там; да се изпрати писмо искане собствениците да възстановят изразходваните от общината средства. Зам.-кметът Васил Сайменов уточни, че вече е монтирано осветление на площадката. Решено бе на следващата общинска сесия да се докладва за състоянието и на другите рушащи се сгради в общината и да се предприемат действия.