Общината още не е представила мерките, които смята да прилага в дни с прекомерно запрашаване

 

Замърсяването на въздуха в София с фини прахови частици отново достигна опасни нива в сряда и ранните часове на четвъртък, показват данните от Национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух, публикувани на страницата на Столичната община.

Най-високи стойности са регистрирани в кварталите „Надежда“ и „Хиподрума“ през нощта и около 21,00-22,00 часа в сряда в жк „Младост“.

Пределно допустимата концентрация за фини прахови частици е 50 µg/m3 и се отнася към средноденонощната концентрация, усреднена за 24 часа (от 0 до 24 часа). Системата показва усреднени едночасови стойности. В нормативните документи няма определена допустима концентрация на фините прахови частици за един час, а само за денонощие. Въпреки това на част от общините се предоставят данни в реално време по часове. Информацията за София за последните 24 часа показва леко понижение на замърсяването в сутрешните часове, но отново показанията са далеч над нормите, но за среднодневна концентрация.

Данните за среднодневната концентрация се обобщават всеки ден от Изпълнителната агенция по околна среда и са с ден закъснение. Това означава, че към момента е налична информация за 29 ноември. Според нея среднодневните нива на прах са били превишени в пет от шестте точки на измерване. В нормите са данните само от станцията на Копитото на Витоша. Останалите показват превишение на среднодневните концентрации с между 1 и 2.64 пъти. С повече от 2 пъти са превишени нормите в „Надежда“, „Хиподрума“ и „Павлово“. Два пъти над нормата е била концентрацията на прах в „Младост“, а повече от 1 път превишение е отчетено в „Надежда“. Агенцията по околна среда вече не мери замърсяването в центъра на града, тъй като станцията от „Орлов мост“ беше преместена в „Младост“.

Освен в София превишение на изискванията за концентрация на прах на 29 ноември е отчетено и в още 9 града – Бургас, Благоевград, Видин, Горна Оряховица, Перник, Пловдив, Смолян, Плевен и Шумен.

По-късно в четвъртък министърът на околната среда Нено Димов определи замърсяването като моментен пик и напомни, че за чистотата на въздуха в градовете отговорни са местните власти. Той не пропусна за пореден път да заяви, че въздухът в София в последните години е станал по-чист благодарение на усилията на общината, която влагала много най-вече в модернизирането на градския транспорт. Мерките обаче нямало как да дадат резултат веднага, а и върху замърсяването на въздуха в София влияние имали метеорологичните условия. Той напомни, че европейските правила позволяват определен брой дневни превишения на нормите за година.

Зимата обикновено е периодът, в който проблемите с праха в столицата се задълбочават заради отоплението на твърдо гориво в части от града и повечето дни с ниско налягане, което задържа за дълго смога. В началото на годината от Столичната община обещаха да изработят механизъм за предупреждение и реакция при очаквано замърсяване на въздуха, но той все още не е представен, въпреки че общината вече получава прогноза за очаквано замърсяване за 3 дни напред.