Студентите Марина Николова, Магдалена Димова, Георги Панов и Нехат Имам, от специалност „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия” в Югозападния университет „Неофит Рилски“, заедно със своите ръководители гл. ас. д-р Благойка Пълева-Кадийска и ас. Елена Благова, посетиха Брюксел в периода от 27 до 29 ноември 2017 г. Това е студентският екип, който спечели две награди за своята предприемаческа идея, една от които е голямата награда на съвместния проект #Startup Творилница на JA Bulgaria и на най-младия евродепутат Андрей Новаков за „Най-добър студентски екип”.

По време на сесия на Европейския парламент се проведе гласуване за EU Top StartUp, на което екипът имаше възможност да участва активно, със своите гласове, за избора на най-добрата младежка Европейска предприемаческа компания.

Студентите обмениха идеи и опит със свои колеги от водещи университети от Европа и Америка. Осъщественото пътуване, срещите и контактите допълнително мотивираха целия екип да продължат да работят активно за развитие на иновациите, предприемачеството и технологиите в областта на специалност „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия”.

Please follow and like us: