Димитър Бръчков

Процедурата спечели Обединение „БГ – КО – Петрич“ ДЗЗД на Чавдар Савов и Стефан Соколов с оферта от 3 652 146 лв.

 

Обединение „Бул Инженеринг“ ДЗЗД обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) заповедта на кмета Димитър Бръчков за класиране на участниците в обществената поръчка за изграждане на градски парк на Петрич. Жалбата е публикувана на електронната страница на КЗК.

Процедурата спечели Обединение „БГ – КО – Петрич“ ДЗЗД, което предложи по-висока цена от втория допуснат участник. Ценовата оферта на „БГ – КО – Петрич“ е 3 652 146 лева без ДДС. Класираната на второ място фирма „Водострой – 98“ АД предлага цена 3 383 970,76 лева без ДДС. Общо 5 фирми подадоха документи за участие, 3 от тях бяха отстранени от процедурата: фирма „Никмар Кънстракшън” ЕООД; Консорциум „Градска част – ПЕТРИЧ”ДЗЗД; Обединение „Бул Инженеринг”ДЗЗД.

Класираното на първо място обединение получи 96,33 точки, а втората фирма е само с 55 от 100 възможни точки обща оценка.

Фрапиращата разлика в точките се е получила въпреки това, че обединението победител е предложило по-висока цена на изпълнение – 3 652 146 лева без ДДС, срещу предложените от „Водострой 98“ 3 383 970,76 лева без ДДС.

По ценовата оферта обединението „БГ – КО – Петрич“ ДЗЗД получава 46,33 точки, а „Водострой 98“ – 50 точки. Любопитното е, че по показателя „организация на изпълнението“ „Водострой 98“ получава само 5 точки. Така се получава огромната разлика в общата оценка.

В  Обединение „БГ-КО- Петрич” ДЗЗД участват две фирми: „Копекс и Ко“ ЕООД с представляващ Чавдар Савов, и „БГ Ленд Ко“ с представляващ Стефан Соколов.