Радослав Ревански

Общинският съвет в Белица удължи срока за ползване на общинските терени от канадската компания, която проучва за подземни богатства в покрайнините на белишкото село Бабяк.

ОбС упълномощи кмета Радослав Ревански да учреди на фирмата възмездно право на ползване през 2018 г., да издаде заповед и да сключи договора за право на ползване.
Фирмата, която държи правата върху проучвателната концесия, е получила вече и разрешение от МОСВ и Министерството на енергетиката за двугодишно удължаване на срока й. Тя ще извършва проучвания за златни находища върху части от общински имоти с обща площ от 73 дка, от които 51 дка в местността Шайговци и 22 дка в месността Колибището, и двете в землището на Гълъбово.