Детелина Борисова

Кюстендилската фирма „Руен холдинг” е единственият кандидат, подал документи за участие в процедурата за избор на изпълнител на зимното поддържане и снегопочистване на общинската четвъртокласна пътна мрежа в Бобовдолско за календарната 2018 г. „Оферта е подала само фирма „Руен холдинг”. Документите не са отваряни, като това ще стане на 14 декември и до края на годината договорът трябва да е подписан”, обясни зам.-кметът Детелина Борисова.

Както писахме, кюстендилската фирма „Руен холдинг” и досега бе ангажирана с поддръжката и почистването на общинските пътища от четвъртокласната мрежа в Бобовдолско. Прогнозната стойност на поръчката е 71 750 лв. без ДДС, а оферти можеше да се подават до 7 декември.

Фирмата, която ще получи поръчката, ще трябва да се грижи за общо 53,7 км пътна мрежа. Това са пътищата Мала Фуча – Бобов дол/ Бабино – Голема Фуча; Мала Фуча – Бобов дол/ Бабино – Бабинска река – Долистово; Горна Козница – Мала Фуча / Коркина – Шатрово- Паничарево – Голям Върбовник; Невестино – Дупница/ Долистово – Новоселяне – Коркина; Голям Върбовник – Мали Върбовник; Невестино – Дупница/ – Локвата – Блато – Хановете; Коркина – махала Сенокос. Обществената поръчка включва и зимно поддържане и снегопочистване на пътища до гробищните паркове на селата Мали Върбовник, Голям Върбовник, Блато, Локвата, Шатрово, Коркина, Паничарево, Новоселяне, Мала Фуча, Бабино, Бабинска река, Долистово, Горна Козница – път от махала Друмо до гробищния парк, Мламолово, Мало село, Големо село и Голема Фуча.