„Радвайте се всякога в Господа; Пак ще кажа: Радвайте се!“ Радостта е източник на сила. Радостта е заповед. Радостта е действие. Винаги има причина за радост. Радостта е в сърцето (не в ума). Радостта е решение да ходиш според новородения си дух. Радостта изправя отношението на сърцето, защото иначе не можеш да се радваш. Радостта е смирение. Радостта е благодарност. Радостта е свидетелство за вяра. Радостта е изкупено наследство. Тя не зависи от обстоятелства. Радостта е Божието царство. Радостта те прави свободен. Радостта угажда на Бога. Радостта е лекарство. Радостта е плод. Няма ограничение на радостта – винаги можем да се радваме повече. Бог ни инструктира да искаме, за да имаме „пълна радост“, да се радваме всякога, непрестанно да се радваме. Този е денят, който Бог създаде, за да се радваме и веселим! – в славното име на Господ Исус Помазаника!