Автентичен народен празник Бъдни вечер представиха децата и учителите от група „Мечо Пух” на ДГ №9 „Калина Малина”, филиал „Проучване”. Детската градина работи повече от три десетилетия по празнично-обредния календар на българите. Представянето на зимния празник Бъдни вечер за по-лесно възприемане от децата беше в театрална форма. Вода от извора – диалектната реч, обредите, характерни за Пернишкия край, уважението между поколенията… И коледарите от група „Ежковци”.

Една истинска магия, която не може да се разкаже, а трябва да бъде видяна. Магия, която пренесе и деца, и родители в святата нощ. И ако традицията е и бъдеще, то адмирации за онези, които успяха да запленят присъстващите – учителите Иванка Гинина и Биляна Георгиева, музикалния ръководител Лилия Спасова и помощник-възпитателя Виолета Миткова.