Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за извършването на проучвателно-проектантски работи и изпълнение на дейности по укрепване на свлачището при км 72+300 на път I-6 Радомир-Перник. Целта е да бъдат проучени инженерно-геоложките условия в района на свлачището, причините за активизиране и разработване на техническо решение за трайното възстановяване и укрепване на засегнатия участък. Индикативната стойност на поръчката е 400 000 лв. без ДДС. Кандидатите могат да подават оферти до 29 януари 2018 г.

Участъкът ще се укрепи е в местността Цървеняка. Дължина на пътния участък, засегнат от свлачищния процес, е около 25 метра.