Докторът- еколог от Сандански, Емил Витанов празнува Коледа със семейството си в курортната община. Прекрасните му родители подредиха празничната трапеза за него, зет му и сестричката му. Витанов участва експертно в изготвянето на проекта. Той пожела: „Здраве и любов да дарява Господ на всички ни.“

Както ВЯРА писа, екипът на Кметът Котев спечели проект за изграждане на депо, а докторът беше част от екипа, който успя да го подготви.

Инсталация за обработка на отпадъци ще бъде изградена в община Сандански безвъзмездно благодарение на оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.  Договорът бе подписан от министъра на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Сандански Кирил Котев, на Кресна Николай Георгиев и на Струмяни Емил Илиев. Общият размер на инвестицията е над 9.3 млн. лв., като над 7 млн. лв. са осигурена от програма „Околна среда“.

Какво ще бъде изградено

По проекта ще бъдат изградени две инсталации за обработка на отпадъци. Едната е компостираща за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци с капацитет 2623 тона годишно, а втората – за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с годишен капацитет 10 430 тона, съобщава екоминистерството.
Съоръженията ще бъдат в административните граници на община Сандански и обхващат Сандански, Кресна и Струмяни. Компостиращата инсталация ще обслужва над 43 хил. жители, а инсталацията за предварително третиране – над 47 хил. жители.

Периодът за физическо приключване на дейностите по проекта е 27 месеца.

Бавно, но славно

Според министър Нено Димов с изпълнението на проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в законодателството и в Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020. Целта е до 2020 г. да се ограничи до 35% количеството на депонираните биоразградими отпадъци в сравнение с 1995 г. До края на 2020 г. делът на рециклираните битови отпадъци трябва да се увеличи до не по-малко от 50%.

От 2013 г. България е обект и на наказателна процедура на Брюксел заради незакритите навреме стари депа за отпадъци, които представляват екологичен проблем. Страната ни е поела ангажимент да затвори всички останали стари сметища до края на годината. Наскоро екоминистърът коментира пред журналисти, че от 113 проблемни депа, включени в наказателната процедура на ЕК срещу България, 96 са вече закрити, а експлоатацията на останалите 17 ще бъде прекратена до 31 декември 2017 г.