Ден за чудеса, за любов, вяра, надежда и хармония. Ден за любов и разбирателство в семейството. Учителят на любовта, Лечителят и Вдъхновителят на милиони души, се роди, за да отвори сърцето на човечеството и да ни подкрепя по време на нашето пътешествие в осъзнаването, че любовта е най-важната. Имаш ли любов в сърцето си, ти имаш всичко. Любовта твори чудеса! Обичайте се!

За тези от вас, които имат неразбирателства предизвикателства с майка си /или някой друг/- днешният ден може да изостри болката, но не се подавайте на опитите на егото ви да свали вибрацийте ви. Използвайте силната енергия на днешния светъл ден, за да простите на жената, която ви е дала живот или човека, който ви дразни. Дори никога да не сте виждали майка си, дори тя постоянно да ви тества с лошото си отношение и критиките си към вас, знайте, че тя ви учи на кураж, вяра в себе си, милост, прошка, състрадание, приемане на другите такива каквито сте и вяра в доброто у хората. Затворете очи, поемете дълбоко въздух и като издишате мислено или на глас й кажете, дори да не е с вас, дори да е на другия свят: “Прощавам ти, мамо! Аз знам, че ти си направила всичко по силите си, със знанията, опитностите и мъдростта на твоята душа. Аз прощавам на себе си, защото не съм направил/а нищо лошо. Обичам те. Изпращам ти любов. Където и да си, нека душата ти намери покой. Нека и моето сърце се успокои и види голямата картина и уроците. С Божията помощ, аз освобождавам мъката и болката, които си причинихме, и оставям любовта да изпълни сърцата ни. Аз позволявам на себе си да обичам и да бъда обичан/а. Моето малко момиченце/момченце е излекувано, щастливо и много обичано. Аз съм тук и сега, за да бъда щастлив/а.

Можете да направите тази лечебна медитация и за баща ви. Приемете, благословете, продължете пътя си с Божията Любов.

Любовта изпрати Своя Син за спасението ни

…Защото зачнатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.

Защото Бог толкова възлюби света,
че даде Своя Единороден Син,
за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.

МАТЕЯ 1:20,21; ЙОАН 3:16,17

И словото стана плът и пребиваваше (разположи шатъра си) между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
– ЙОАН 1:14

Склонни сме да мислим за Христос като за някой, който жертвоготовно напусна славата в Небето и дойде да страда на тази земя. Но аз вярвам, че „да разположи шатъра си“ между нас беше радост за Христос, Който толкова обичаше хората и жадуваше да бъде в общение с тях. Така Той можеше да открие истината на отчуждените хора, които никога не са познавали своя Създател.
Вестта, която ангелът занесе на овчарите и на всички хора беше добра, изпълваща с радост новина. Човекът, отделен от Бог в продължение на четири хиляди години, можеше вече да вижда Божията слава и Бог такъв, какъвто е, и да бъде отново в единство с Него!
Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. (Лука 2:10,11)
Словото стана плът!

Исус изяви Бог

Исус му казва: …Който е видял Мене, видял е Отца…
– ЙОАН 14:9

Роден в свят, управляван от Сатана, за човека не е присъщо да познава Създателя си. След съгрешението на Адам човекът умря духовно, Бог и хората бяха разделени духовно.
Човекът се нуждаеше отчаяно от Божията намеса. Чрез въплъщението на Исус Христос Бог се изяви в плът и светът получи истинското знание за характера на Бог.
Духовно мъртвият човек не можеше да познае същността на Създателя си, без да има откровение от Самия Него. По-скоро Бог щеше да бъде възприет от хората като ужасен, жесток, гротестен, неморален, много далечен или просто като енергия, отколкото като Бог на любовта – като любящ Небесен Баща.
„Какъв е той в действителност?“- интересуват се хората относно някоя филмова звезда, телевизионен водещ, политик и т.н. Понякога приближените на известните личности разказват за тях в интервю.
„Какъв е Бог в действителност?“ – искат да знаят хората.
Приятели, ако искате да знаете какъв е Бог действително – просто
погледнете на Исус!

Изповед: Аз видях Исус чрез откровението на Божието Слово. Следователно видях и Отец. Аз знам какъв е Той: точно такъв, какъвто е Исус! Той е любящ Бог. Той е Бог Отец. И поради Исус Той е мой собствен Баща. Аз съм Негово собствено дете. Толкова съм благодарен за този велик изкупителен план, който включваше моят Баща да бъде изявен на света!

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин